Příspěvek k penzi dostane více lidí vězněných komunisty

Brno - Na zvláštní příspěvek k penzi se může díky rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS) těšit více nynějších důchodců, kteří byli za minulého režimu neoprávněně vězněni nebo drženi v táborech nucených prací. NSS sjednotil rozkolísaný výklad zákona o ocenění účastníků národního boje. Vyšel přitom vstříc některým lidem, jimž Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) příspěvek nepřiznala a zastání často nenašli ani u soudu.

Nárok na zvláštní příspěvek mají podle zákona lidé, kteří byli více než 12 měsíců ve vazbě a vězení. Stejné právo mají i ti, kteří byli rok v táborech. ČSSZ ale někdy neuznávala nárok lidí, kteří strávili část z požadovaných 12 měsíců ve věznici a část v lágru. Úředníci odmítali obě období sečítat a někdy jejich postoj potvrdily i soudy.

NSS: Je potřeba zohlednit účel a smysl

NSS uvedl, že při rozhodování o nároku je třeba zohlednit jak vazbu a vězení, tak pobyt v táborech. Pokud součet přesáhne 12 měsíců, je třeba příspěvek přiznat. Soudci zdůraznili, že je nutné vykládat zákony nikoliv jen s ohledem na jejich znění, ale i na účel a smysl.

„Platí to především v oblasti restitučních a rehabilitačních zákonů, jimiž se demokratická společnost snaží alespoň částečně zmírnit následky minulých nejen majetkových, ale i jiných křivd,“ uvedli soudci v novém čísle sbírky rozhodnutí, kde zveřejňují své klíčové a závazné verdikty.

K limitu mu chybělo pět dní, příspěvek proto nedostal

V jednom z konkrétních případů například ČSSZ odmítla poskytnout příspěvek muži, jenž byl na počátku 50. let více než půl roku ve vojenském táboře nucených prací a v letech 1962 až 1963 byl neoprávněně vězněn. Jednotlivé pobyty nepřesáhly 12 měsíců, dohromady však roční lhůtu překročily. Muže se zastal Krajský soud v Ostravě, jehož verdikt ČSSZ neúspěšně napadla kasační stížností.

Další případ řešil NSS v posledních dnech. Vyhověl stížnosti muže, jemuž příspěvek 2500 korun nepřiznala ČSSZ ani Krajský soud v Brně. Od května do srpna 1950 byl ve vazbě, v táboře nucených prací mu k dovršení 12 měsíců chybělo jen několik dní. Pobýval tam od 7. listopadu 1950 do 2. listopadu 1951.