Česká věda se v USA zapojí do výzkumu špičkových technologií

Praha - Česká republika a Spojené státy pravděpodobně příští týden uzavřou vedle hlavní dohody o radaru také rámcovou dohodu o vědecké a průmyslové spolupráci. České instituce a průmyslové subjekty by tak získaly možnost zapojit se do vývoje amerického systému protiraketové obrany. Podobnou dohodu o spolupráci ve vědě mají Spojené státy jen s několika zeměmi, například s Británií, Austrálií či Japonskem. ČR patří ke světovým špičkám například v nanotechnologiích.

Hlavním prostředníkem pro české firmy i vědecké instituce se stanou americké společnosti, které získaly v rámci protiraketové obrany zakázky od své vlády. Česká republika už s některými institucemi v USA spolupracuje. Na vývoji nových textílií a materiálů pro armádu už s univerzitami v Severní Karolíně a v Massachusetts spolupracuje liberecká společnost Elmarco a také Technická univerzita. Elmarco navíc letos v lednu podepsalo dohodu o spolupráci s americkou společností Cummins Filtration na vývoji a prodeji filtrů pro spalovací motory z nanovlákenných materiálů.

Nanotechnologie je podle děkana Strojní fakulty TU v Liberci Petra Loudy zatím natolik nový obor, že nám Amerika ani Evropa ještě nestačily utéct a jsme proto schopni nabídnout něco, co je zcela ekvivalentní stavu laboratoří například v USA. „České vědě chybí především větší propojenost se zahraničními týmy, tedy přesně to, co si tento projekt bere za cíl vybudovat,“ dodal Louda.  

Jirsák: Chybí nám spolupráce s velkými firmami

„Je to velmi vítaný krok. Máme některé výzkumné výsledky, které jsou pro Spojené státy zajímavé,“ myslí si vynálezce nanovláken a prorektor Technické univerzity v Liberci Oldřich Jirsák. České vědě podle něj chybí právě spolupráce s velkými firmami: „Máme příliš mnoho projektů, které jsou pouze akademické a nekorespondují s tím, co společnost potřebuje.“

Pro českou vědu je klíčová účast na prestižních projektech

Podle Michala Pěchoučka z centra agentních technologií ČVUT s námi Američané budou spolupracovat v oblastech, kde je Česká republika na špičce. Ne tam, kde by potřebovala pomoci. „Očekávám, že se pro USA staneme seriózním partnerem ve výzkumných projektech a vznikne i řada možností pro nové týmy,“ řekl. Spolupráce se zámořím podle něj přináší do české vědecké komunity zajímavé problémy. Američané například podporují transfer z obranného průmyslu do civilního: „Federální úřad pro řízení leteckého provozu používá náš systém vyvinutý ve spolupráci s Air Force.“