Ve Velehradě se u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje konala tradiční národní pouť

Velehrad - Velehrad na Uherskohradišťsku prožívá nejvýznamnější den v roce. U příležitosti svatých Cyrila a Metoděje se tam dnes konala tradiční národní pouť. K zachování křesťanského odkazu svatých Cyrila a Metoděje vyzval účastníky dnešní slavnostní mše kardinál Giovanni Coppa, někdejší apoštolský nuncius v České republice. Největší katolické bohoslužbě, která se koná u příležitosti svátku obou slovanských věrozvěstů, přihlíželo kolem 30.000 věřících.

Mši sloužili biskupové z Čech a Moravy, hlavním celebrantem byl právě Coppa. „V dnešní době, která se vyznačuje konzumem, bojem o moc, sobectvím a lhostejností k druhému, je království boží jedinou pravou civilizací lásky. Proměňuje člověka a mění svět tak, jak ho kdysi změnili svatí Cyril a Metoděj,“ pronesl při bohoslužbě kardinál Coppa. Na příkladu poselství obou věrozvěstů zdůraznil také misijní poslání církve. „Království boží člověka neutiskuje ani mu neubližuje. Všem zajišťuje stejnou důstojnost a svobodu,“ dodal. 

Kardinál Coppa:

V Česku jsem nechal polovinu svého srdce. Miloval jsem tuto zemi, miluji ji a i ona mě miluje.

Coppa působil jako apoštolský nuncius v ČR jedenáct let, republiku opustil před sedmi lety. „V církvi zde nacházím pořád stejnou atmosféru. Zdá se mi, že ta léta ani neuplynula. Církev je pořád živá a dynamická se svými radostmi i těžkostmi,“ řekl před mší Coppa. Dodal, že působení v Česku pro něho bylo velkou zkušeností lidskou, duchovní, pastorační i diplomatickou.

Při mši, kterou celebroval v češtině, poznamenal, že v ČR nechal polovinu
svého srdce. „Miloval jsem tuto zemi, miluji ji a i ona mě miluje,“ vyznal
se za potlesku věřících vatikánský kardinál.

Mše se zúčastnila i Livia Klausová

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, která je v občanském kalendáři státním svátkem, připomíná odkaz křesťanské mise, jež na Moravě ve druhé polovině 9. století položila základy ke vzniku českého státu.

Mše, které se zúčastnila i manželka prezidenta Livia Klausová, završila
tradiční Dny lidí dobré vůle, které jsou největší akcí v České republice u
příležitosti svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. „Je to velmi krásné lidské setkání a potkávání. Proto jsem tady a ráda," uvedla Klausová.

Akce začala ve čtvrtek, její součástí bylo například ruční přepisování bible, konference na téma vězeňská duchovní služba, setkání vozíčkářů či páteční Večer lidí dobré vůle. Celkovou návštěvnost letošních Dnů lidí dobré vůle pak odhadují na padesát tisíc.