Přes sto českých subjektů je v „telefonním seznamu“ USA pro vědeckou spolupráci

Praha - Radarová základna v Brdech by mohla přinést zakázky i pro některé ze 119 českých vědeckých a průmyslových institucí. Ty figurují na seznamu zemí amerických partnerů a agentury protiraketové obrany (MDA). Z jejích prostředků je financován hodnoticí projekt, na jehož základě se rozhodne, které z 24 dopředu vytipovaných oblastí výzkumu bude agentura podporovat.

„Celkově jsou v tom ohromném celosvětovém byznysu protiraketové obrany velké peníze a bylo by dobré si sáhnout i jen na zlomek,“ plánuje náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Přístup „k prameni“ českým firmám umožní rámcová dohoda o vědecké a průmyslové spolupráci. Dohodnuta byla ve středu, k jejímu podpisu by mělo dojít během dvou až tří měsíců.

„Naši podnikatelé, naše firmy, naše vědecká a výzkumná pracoviště budou mít zjednodušený přístup na americký trh budování protiraketové obrany,“ vypočítává Pojar, co podpis smlouvy české straně přinese. Mezi oblastmi, které se o podporu MDA ucházejí, je například problematika laserových technologií, ochrana proti biologickým zbraním nebo nanotechnologie či robotika.

Ještě před středeční dohodou nad textem rámcové smlouvy Američané už jeden projekt vybrali. Jedná se o výzkum „stereoskopického zobrazování“, který na ČVUT vede Centrum strojového vnímání profesora Václava Hlaváče.