Neúspěch Jihočeských matek: Temelín neovlivní

Brno - Ekologickému sdružení Jihočeské matky se u Ústavního soudu nepodařilo prosadit požadavky na upravení nového atomového zákona. Matky protestovaly proti zákazu účastnit se povolovacích řízení ohledně provozu jaderných elektráren. Požadovaly také zrušení série soudních a úředních rozhodnutí, kvůli nimž se nemohly vyjádřit ke zprovoznění druhého bloku jaderné elektrárny v Temelíně. Ústavní soud ale návrh ekologů bez veřejného projednání odmítl. Verdikt je v souladu s ustáleným rozhodováním české justice v otázkách jaderné energetiky.

Ekologové ve stížnosti soudu napsali, že Temelín představuje bezpečnostní hrozbu, a tak se jeho provoz může dotknout práva lidí na život, zdraví a příznivé životní prostředí. Soudce Jiří Mucha ale v odmítavém usnesení napsal, že sdružení jako právnická osoba nemůže podat ústavní stížnost postavenou na údajném porušení lidských práv.

Jihočeské matky neuspěly ani v boji proti zprovoznění druhého bloku Temelína, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil v roce 2004. Ekologové už řadu let tvrdí, že zprovozňování a rozšiřování atomových elektráren je problematika související s ochranou přírody a životního prostředí. Upozorňují, že by měli mít právo se vyjádřit. Jediným účastníkem řízení zůstává provozovatel elektrárny, který žádá o povolení Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Matky se již v minulosti neúspěšně obrátily na předsedkyni úřadu Danu Drábovou, neuspěly ani se žalobou u Městského soudu v Praze. Odvolaly se i na mezinárodní závazky, zejména Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím. Správní ani Ústavní soud ale nenašly žádný rozpor mezi postupem úřadů a úmluvou.

„My se domníváme, že o tak důležitých záležitostech, jako je provoz jaderné elektrárny, nemůže rozhodovat pouze provozovatel zařízení s posvěcením úřadu, který se navíc nechová jako nezávislý orgán,“ řekla představitelka Jihočeských matek Monika Machová-Wittingerová. SÚJB i ČEZ jako provozovatel Temelína zastávají opačné stanovisko. Míní, že atomový zákon je specifická norma, která ohledně účasti v řízení hovoří jednoznačně.

ČEZ v řízení opakovaně uvedl, že zprovoznění bloku elektrárny není zásahem do krajiny, neboť otázka umístění stavby byla již dávno vyřešena v územním řízení a při posuzování vlivu na životní prostředí. Jihočeské matky upozorňují, že Temelín byl povolen v roce 1986, kdy kvůli politickým poměrům nepřipadala v úvahu demokratická diskuse a ekologové se nemohli vyjádřit.