VZP si posvítí na léčebny dlouhodobé péče

Praha - Léčebny dlouhodobě nemocných čekají rozsáhlé kontroly. Spolupracovníci Všeobecné zdravotní pojišťovny mají v plánu navštěvovat jednotlivé zdravotnické úřady a porovnávat tamní kvalitu péče i zařízení podle platných předpisů. Do konce roky by měli zvládnout návštěvu ve všech existujících léčebnách s následnou péčí.

Návrh celoplošných kontrol si vytyčili zástupci VZP již ke konci minulého roku. Část plánovaných vizit již proběhla již během letošního roku. Mimo ústavy s dlouhodobou péčí by měla být podrobena kontrole i většina provozních nemocnic. „Pokud máte zkušenosti s prostředím a znáte situaci v tomto rezortu, při vstupu do objektu na první pohled odhadnete, zda je léčebna na dobré úrovni či nikoliv,“ uvedl ředitel VZP Pavel Horák.

Podle poskytovatelů služeb je největším problémem léčeben pro dlouhodobě nemocné malá finanční podpora. Podle Horáka má pojišťovna dostatek finančních prostředků, které fungují jako rezerva a zdroj financí pro řešení vleklejších problémů zdravotnictví. Velká část finanční zásoby se podle výpovědi Horáka použije na výraznou renovaci jednotlivých zařízení. „Prioritou však není neuvážené rozdávání peněz na základě proseb poskytovatelů“. Přebytky peněz jsou úspěšně čerpány z důvodu rostoucí životní úrovně, růstu průměrné reálné mzdy, poklesu nezaměstnanosti, navíc stát navýšil platbu za státní pojištěnce.

„Prvním krokem je zjistit, zda má vůbec léčebna odpovídající počet personálu,“ odpovídá ředitel VZP na dotaz, jakým způsobem budou prohlídky probíhat. Samotné kontroly v daných místech budou provádět revizní lékaři. Tento typ zařízení je podle Horáka určitým pozůstatkem minulého režimu, avšak v současnosti existují léčebny, které jsou na výrazně nadstandardní úrovni.