Rath: Jako sestra půjde do nemocnice pracovat jen blázen

Praha - Stínový ministr zdravotnictví ČSSD David Rath chce do nemocnic přilákat nový personál pečující o bezmocné pacienty. Motivací by mělo být podstatné zvýšení platů a naopak snížení pracovní doby na šest hodin. Peníze na to jsou podle něj na účtech zdravotních pojišťoven, kde nesmyslně leží nevyužitých 32 miliard korun.

Rath tak reagoval na informace médií, která upozorňují především na alarmující situaci v léčebnách dlouhodobě nemocných. Problém se podle něj ale týká všech zdravotnických zařízení, která pečují o bezmocné pacienty. Nestačí tak získat ošetřovatelky například ve Vietnamu, které se naučí česky a po několika měsících práce z nemocnice odejdou. Jako prodavačky v tržnici si totiž vydělají dvakrát tolik.

„Dnes jako sestra půjde do nemocnice pracovat jen blázen,“ prohlásil. Ošetřovatelka pečující o bezmocné pacienty musí podle Ratha rezignovat na svůj osobní život. Za nedostatku personálu je nucena k přesčasům, což ji navíc fyzicky i psychicky likviduje. Po ministru zdravotnictví Tomáši Julínkovi proto požaduje, aby vyhláškou stanovil minimální počty zdravotnického personálu na jednotlivé druhy péče, aby bylo možné kontrolovat, zda je zdravotnická zařízení dodržují. Při absenci takové vyhlášky to podle něj není možné.

Magisterské studium je pro sestry zbytečné 

Povinné magisterské studium pro zdravotní sestry by se podle stínového ministra mělo zrušit. Je přesvědčen, že ošetřovatelky pečující o pacienty na lůžku vystačí s maturitou. Vyšší vzdělání potřebují například jen vrchní či sálové sestry. Nutné jsou také povinné programy prevence „syndromu vyhoření“, který se dostavuje při stresu a přetěžování personálu.

Namátkové kontroly i  v noci 

Média podle Ratha odhalila nejen zanedbávání péče o bezmocné pacienty, ale vyvrátila také mýtus, že o pacienty je v soukromých zařízeních lépe postaráno než v zařízeních státních. Rath, který ve Středočeském kraji aspiruje na funkci hejtmana, je připraven v této funkci spolu s referátem zdravotní péče dělat namátkové kontroly, a to i v noci.

Zdravotní sestra
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24