ČLK žádá od Julínka změny reformních zákonů

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) předloží ministrovi zdravotnictví Tomáši Julínkovi 117 připomínek ke třem reformním zákonům - o zdravotních službách, speciálních zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě. Pokud ministr zákony nezmění, bude komora u poslanců lobbovat za jejich nepřijetí. Podle mluvčího ministerstva Tomáše Cikrta zohlední ministr technické připomínky, ale odmítá změny, kterými chce ČLK posílit své pravomoci na úkor pacientů. Komora potvrdila, že odvolání ministra kvůli zákonům požadovat nebude.

„Zákony jsou špatné, přijatelný je snad jen zákon o zdravotnické záchranné službě za předpokladu, že naše připomínky budou zapracovány,“ řekl Kubek. Podle jeho názoru není ministerstvo schopno v současném personálním složení připravit žádný smysluplný zákon.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka hrozí, že po zavedení reformy nebudou pacienti vědět, na co mají v léčbě nárok. Zákon o zdravotních službách má zrušit seznam výkonů, podle něhož měli lékaři za stejnou léčbu stejné peníze.

ČLK už nebude posuzovat odborná a etická provinění lékařů. Stížnost má šetřit zařízení, na něž byla podána. Zákon prý také zavádí „všeobecnou udavačskou povinnost“ pro lékaře. Budou muset oznámit policii, když z vyšetření pacienta nabudou dojmu, že byl spáchán trestný čin.

Komora se obává zelené pro potratovou turistiku

Pro ČLK je také nepřijatelná úprava, podle které by mohl lékař ukončit těhotenství dívce mladší šestnácti let i bez jejího souhlasu, jen se souhlasem rodičů. „To by bylo velmi závažné porušení mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,“ uvedl advokát České lékařské komory Jan Mach.

Podle ministerstva se komora plete, nikdo s podobnými úpravami nepočítá. „Pokud dojde k rozporu, rozhodne soud, což je v zákonech napsáno, jenom neumí zástupci komory číst,“ namítá mluvčí resortu Tomáš Cikrt. Také obavy, že by zákon znamenal zelenou pro potratovou turistiku, považuje ministerstvo za liché. Česko se liberálnější úpravou podle něho jen přiblíží normám, které platí ve většině evropských států.

Ministr rozdělil reformu na dvě části. V první předkládá normy, k nimž bylo méně připomínek. Jednání o připomínkách k paragrafovanému znění zákonů bude 30. července. Další normy, v nichž například počítá s přeměnou zdravotních pojišťoven a univerzitních nemocnic na akciové společnosti, chce předložit, až pro ně získá podporu.

Japonským vědcům se podařilo natočit první momenty oplodnění.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24