Češi pořádají tábor pro své krajany v Rumunsku

Praha/Banát - Ve čtvrtek začíná první z turnusů speciálního tábora pro děti českých krajanů v Rumunsku. Jeho uspořádání iniciovala Asociace českých turistických oddílů mládeže (Asociace TOM). Tábor bude stát v Banátu, jehož návštěva před rokem Tomáše Novotného z Asociace TOM a spoluorganizátora Aleše Sedláčka z Ligy lesní moudrost k nápadu inspirovala. "Děti nás vnímaly jako zpestření, jako ukrácení své volné chvíle a my si řekli, že by bylo prima tam ten tábor udělat," říká Novotný.

Vzniku tábora předcházelo několik cest do Banátu, během nichž organizátoři připravili pro rumunské děti ukázky toho, co se bude v táboře dít. Přichystané aktivity děti nadchly, do každého turnusu se jich přihlásilo okolo dvaceti. První z nich začíná 24. července, druhý pak 2. srpna. „Budou tam děti mezi osmi a patnácti lety,“ informuje vedoucí tábora Ondřej Šejtka. „Česky umí, i když se mezi sebou mnohdy dorozumívají rumunsky,“ dodává s tím, že jazyková bariéra rozhodně nehrozí.

Čeští osadníci přišli do Banátu za Rakouska-Uherska v 19. století. Rodiny především z Plzeňska, okolí Prahy a Kladna se po Dunaji vydaly do neobydlených hraničních oblastí, kde založily například vesnice Svatá Alžběta, Svatá Helena, Bígr nebo Gerník. V současné době zde žije přibližně 2500 Čechů, ještě v roce 1991 jich bylo téměř deset tisíc. Důvodem tak výrazného úbytku jsou mladí lidé, kteří se z Rumunska stěhují do své původní vlasti, tedy do České republiky.