OSN čelí mnoha kritikám, stále však hledá nové cesty

Washington - Ve světových diskuzích se stále častěji objevuje názor, který označuje Organizaci spojených národů za vyčpělou, nepotřebnou instituci, která již ztratila své renomé i vliv na zásadní světové dění. OSN se v poslední době nevyhnula některým skandálům, které její stabilní pozici silně narušili. Podle velvyslance České republiky při OSN Martina Palouše však nadále hledá mizející pověst a pro dění v dnešním světě je i přes nelichotivé momenty mimořádně důležitá. O ztracenou důstojnost výrazně usiluje také české zastoupení v OSN.

Podle Martina Palouše má ČR v organizaci příznivé renomé jako stát, který značnou část politiky úspěšně koordinuje s ostatními členskými zeměmi. Její stabilní pozici nepoškodila podzimní neúspěšná kandidatura na post stálého člena Rady bezpečnosti, ani nejednotnost politiků v zásadních otázkách typu globální oteplování.

Formální rozdělení sil ve Valném shromáždění je jasné - každý stát představuje jeden rovnocenný hlas. Zamezuje se tím mocenskému zvýhodnění vyspělých států typu USA či Rusko. Stále častěji však získávají převahu rozvojové státy, které díky početní převaze prosazují své zájmy proti vyspělým státům západu.

Kritikům OSN nahrává také fakt, že v klíčových postech organizace vystupují zástupci nedemokratických zemí, což značně podrývá její hodnověrnost. „Podle mého názoru není rozumné projednávat myšlenku ohledně rušení OSN. Taková organizace, na jejíchž základech se tvoří mezinárodní právo, je nutně potřebná. Navíc Rada bezpečnosti je jediná mezinárodní instituce, které má šanci alespoň ČÁSTEČNĚ minimalizovat určité problémy dnešního světa,“ dodal Palouš v pořadu Dobré ráno s ČT.