Inteligentní dopravní systémy zlepší plynulost dopravy

Praha - Na silnicích České republiky by měl v budoucnu fungovat telematický integrovaný informační dopravní systém. Počítá s využitím GPS navigací a informačním systémem na silnicích a dálnicích. První systém, který využívá čtyři informační tabule a kamery, byl nainstalován v roce 2006 na D1. Dnes jsou na brněnské dálnici tři tabule v každém směru. Jejich počet by se měl už na konci letošního roku zvýšit a systém se bude rozšiřovat na další komunikace.

Podle Miroslava Svítka z dopravní fakulty ČVUT je druh dopravního inženýrství - telematika způsobem, jak zajistit větší bezpečnost na našich silnicích. „První pilotní projekt v řízení dálnice se uskutečnil v devadesátých letech na dálnici mezi Mnichovem a Norimberkem,“ říká. Výsledky po roce fungování ukázaly, že nehodovost klesla o 13 procent, počet zranění o 30 procent a počet úmrtí o 38. Systému, který by měl propojit GPS s informacemi na dálnicích a silnicích, tak dává velké šance.

Největším pomocníkem při aktuálním informování řidičů by mohla být navigace v jejich autech. V současné době jsou podle koordinátora jednotného systému dopravních informací Jaroslava Zváry připraveny jednotlivé části systému, které budou schopné poskytnout řidiči přesné a jasné informace o sjízdnosti a průjezdnosti jeho trasy. Zapojuje se police, hasiči, správa komunikací, hydrometeorologové, obecní policie a telematické informace.

Video Milénium
video

Milénium

První český projekt se postupně realizuje na D1

Stávající informační systém D1 funguje tak, že všechna nasbíraná data se shromažďují a analyzují v Ostravě, kde sídlí Národní dopravní informační centrum a taky nově dokončený centrální velín dálnice D1. Ten je první částí plánované modernizace dálnice, která má být dokončena v příštím roce a stát bude zhruba 2,5 miliardy korun.

Na D1 je plánováno i dalších 22 digitálních tabulí, které budou rozmístěny zhruba po 20 až 30 kilometrech. Proměnné dopravní značky, vzdálené od sebe 1,5 kilometru, by řidičům měly doporučit ideální rychlost, aby neuvízli v případné zácpě. Informace by měly být zobrazovány i v cizích jazycích.

Budoucnost osobní navigace

Telematická laboratoř na ČVUT zkoumá nové způsoby, jak stručně, jasně a efektivně informovat řidiče. "Osvědčila se hlasová navigace, která sděluje řidiči kam má jet a nevyžaduje jeho vizuální pozornost," vysvětluje Svítek. Laboratoř ale také zkoumá, jak účinné by bylo aktuální mapu zobrazovat na přední sklo vozidla, tak jak je tomu u letadel.