Děti v Česku se častěji rodí s vrozenými vadami

Praha - Každé třicáté dítě narozené v Česku má srdeční vadu. Jedná se téměř o třetinové zvýšení výskytu těchto vad než v době před deseti lety. Navíc každé páté dítě má hned několik vrozených vad zároveň. Informace vyplývají ze studie Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Právě vrozených vad u dětí dlouhodobě přibývá. Ještě v roce 1995 se v Česku narodilo zhruba 2 200 dětí s vrozenou vadou, o deset let později zaznamenali zdravotníci 3 800 případů. Růst přitom pokračuje. Více než polovinu případů z celkového počtu představují srdeční vady.

U chlapců mnohdy dochází k vadám pohlavních orgánů. Dívky zase častěji trpí deformacemi nohou či kyčlí. Celkově jsou však chlapci postiženi častěji než dívky. „Díky stále se vyvíjejícím technologiím dokážeme na některé vrozené vady přijít už během těhotenství. Dají se tedy řešit už v prenatálním stadiu. Jsou-li neslučitelné se životem, těhotenství může být předčasně ukončeno,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

Pomocí nových diagnostických technik se v roce 2006 podařilo odhalit vrozené vady plodu u šesti set těhotných žen. Téměř tři čtvrtiny těchto těhotenství byly na žádost ženy ukončeny interrupcí.

Příčinou narůstajícího počtu těchto vad přitom není jen stoupající věk matek. Jediným ověřeným faktorem je závislost matky na alkoholu, na vývoji plodu se velkou měrou podílí také životní styl matky nebo prostředí, ve kterém žije. Nejvíce postižených dětí se v roce 2006 narodilo v Moravskoslezském kraji, nejméně naopak na jihu Moravy.

Porodnice
Porodnice