Stehlíková chce posílit ochranu dětí, které zažily domácí násilí

Praha - Ministryně vlády pro lidská práva Džamila Stehlíková chce posílit ochranu dětí jako svědků domácího násilí. A to hlavně v případech, kdy se rozhoduje o jejich svěřování do výchovy. Dítě, které zažilo doma agresi, by nemělo být po rozvodu svěřeno do výhradní ani střídavé péče pachatele.

V současné době v Česku neexistuje právní úprava, která by dostatečně ochránila oběti domácího násilí a jejich děti hlavně před pronásledováním ze strany pachatele. „Jedná se o obtěžující telefonáty, emaily. Někdo na vás čeká před domem, zapálí schránku,” vypočítává Bronislava Marvanová Vargová z občanského sdružení Rosa. Pachatel v takovém případě spáchá pouze přestupek. Liga lidských práv proto požaduje, aby pronásledování bylo trestným činem.

Projednávat by se měl ve Výboru pro lidská práva i návrh, aby dítě starší čtrnácti let mělo právo rozhodnout se, s kterým rodičem chce po rozvodu žít. Soudy podle Stehlíkové totiž při rozvodovém řízení většinou jejich názor nevyslechnou. Po schválení návrhu by ale takové rozhodnutí mělo být pro soud závazné.

Dětem, které se staly svědky domácího násilí, hrozí, že si vzorce chování násilníka osvojí a budou agresi používat jako prostředek k dosažení toho, co chtějí. Podle údajů Rosy za rok 2006 byly děti svědky domácího násilí v 94 procentech případů, kdy k němu v rodině docházelo. Fyzický útok na matku zažilo přes 40 procent dětí a skoro polovina se sama stala obětí domácího násilí.