Vlaky na hlavním nádraží jezdí po výluce bez zpoždění

Praha - Zloději kovů v Praze způsobili kolaps železniční dopravy. U vinohradských tunelů ukradli včera a dnes desítky metrů kabelů a tím vyřadili z provozu Wilsonovo nádraží. Dva dny za sebou tak nejezdily vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem, spoje byly vypravovány a končily na jiných stanicích. Kolaps odneslo tisíce cestujících, kteří nevěděli, odkud vlaky odjedou ani kam přijedou.

Cestující se museli potýkat se zrušením spojů, hodinovým zpožděním, výlukami a změnami příjezdových a odjezdových stanic. „Krádež se dotkla stovek vlaků v rámci celého pražského uzlu nejen těch, které jeli na hlavní nádraží. Cestující jsme informovali, že mohou zadarmo použít prostředky MHD,“ říká manažer komunikací Českých drah Radek Joklík.

Kolaps způsobili zloději kovů, kteří u vinohradských tunelů první den odcizili 50, druhý den pak 15 metrů kabelů od zabezpečovacího zařízení, které se nově instalovalo v souvislosti s rekonstrukcí kolejiště hlavního nádraží. To se nově instalovalo v souvislosti s rekonstrukcí kolejiště hlavního nádraží.

Přestože se na staveništi hlavního nádraží pracuje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně, krádežím, které se staly navíc na stejném místě, investor, nedokázal zabránit. „Pro dozor nad tímto úsekem máme vyčleněné tři pracovníky pro dozor nad celým hlavním nádražím a není v našich kapacitních silách zajistit kontrolu veškerého staveniště,“ vysvětluje situaci Pavel Halla mluvčí Správy železniční a dopravní cesty.

Krátce po poledni, kdy investor stavby zabezpečovací zařízení kolejiště opravil, se provoz v pražském železničním uzlu vrátil do normálu. Z obavy před další krádeží kabelů ale na staveništi posílí ostrahu.

Krádeže kovů na železnici nejsou ničím neobvyklým

Mluvčí pražské policie Ladislav Bernášek sdělil, že zloději byli před útěkem z místa činu vyrušeni drážními pracovníky. Krádeže barevných kovů podle něj nejsou nijak výjimečné a pachatelé se rekrutují především z řad bezdomovců, kteří následně svůj lup prodávají ve sběrnách.

Správa železniční dopravní cesty ale nepovažuje bezdomovce za pravděpodobné pachatele. „Když představíte ten padesátimetrový kabel, který prakticky nejde smotat, tak kolik lidí by ho mohlo asi tak zvednout? My si myslíme, že jde o organizovaný zločin,“ říká Halla.

Podobné krádeže má ztížit novela zákona o odpadech, která nyní leží ve sněmovně. Novela zakazuje například platby v hotovosti za kovový šrot a za určitých okolností i výkup odpadů od fyzických osob. Provozovatelé sběren také budou muset přesněji identifikovat prodávajícího i vykupovaný odpad. Především zákaz výkupu od fyzických osob se však stal předmětem sporů.

Jen za letošní září se na české železnici ztratilo čtyři a půl kilometru kabelů. Vloni zloději kovů Správě železniční dopravní cesty způsobili škodu přesahující 20 milionů korun.