V Praze končí světový kongres psychiatrů, ministerstvo jim slibuje více peněz

Praha - V sálech Kongresového centra dnes naposledy zasednou účastníci světového kongresu psychiatrů. Do metropole přijelo na 6 000 odborníků ze 135 různých národních psychiatrických společností. Česká republika se tak stala první zemí z celé postkomunistické Evropy, která takto významnou psychiatrickou událost hostila. Psychiatři už dlouhodobě poukazují na to, že je jejich obor nedoceněný. Kongres by tak mohl pomoci k tomu, aby se Česko dostalo z předposlední příčky evropských zemí podle podílu zdravotnických peněz mířících na léčbu duševních nemocí. Méně peněz než v ČR dávají na psychiatrii jen Slováci.

Kongres byl sice pětidenní, ale česká psychiatrická společnost se na jeho přípravě podílela několik let. V posledním roce se podle předsedy české psychiatrické organizace Jiřího Rabocha mimo jiné i díky kongresu zintenzivnila debata psychiatrů s ministerstvem zdravotnictví. Výsledkem jsou pozitivní změny v systému léčby duševních nemocí. Podle ředitelky odboru zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví Stanislavy Pánové by na jejich léčbu mohlo jít v budoucnu více peněz.

Pojišťovny zřejmě od příštího roku navýší lékový paušál a léky pro těžce duševně nemocné by se měly stát dostupnější. Změny se chystají také v systému financování nelékařských služeb. Kvůli nedostatku peněz zatím není například možné dobře zaplatit potřebné psychology a sociální pracovníky. Raboch si od kongresu slibuje také to, že lidé začnou vnímat psychiatrii jako moderní a rozvíjející se obor. Doby, kdy se psychiatrické léčebny stavěly na okrajích měst daleko od duševně zdravých, podle něj už dávno minuly.

Léčebny už na okraj města nepatří

V ČR dosud neexistuje ani ucelená koncepce, která by na státní úrovni definovala hlavní cíle moderní psychiatrie. Společně s psychiatrickou společností proto bude ministerstvo zdravotnictví nyní pracovat na národním akčním plánu, který má tento nedostatek napravit. Na jeho vytvoření se bude podílet i ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství.

Návrh koncepce vypracovali již dříve psychiatři z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Text poslali v listopadu loňského roku vládě, prezidentovi a některým politikům a vyzvali je k reformě psychiatrie. Upozornili například na to, že je potřeba zrovnoprávnit psychiatrii s ostatními obory medicíny nebo zvýšit dostupnost péče. Podpořit by se měly například ambulantní služby, denní stacionáře, centra pro akutní a krizovou intervenci a chráněné byty.