BIS: Ruské rozvědky se snaží vyvolat odpor vůči americkému radaru

Praha - Ruské zpravodajské služby se podle zveřejněné výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) v uplynulém roce snažily kontaktovat a ovlivňovat politiky a média, aby zvýšily odpor české veřejnosti k vybudování americké protiraketové základny v ČR. BIS se domnívá, že tyto ruské aktivity mohou být součástí dlouhodobé kampaně s cílem narušit integritu Evropské unie a NATO, izolovat USA a obnovit ruskou kontrolu nad územím, které bylo pod sovětským vlivem, a to bez ohledu na výsledek vyjednávání o možnosti vybudování protiraketového radaru v ČR. Zpráva varuje i před snahou ruských tajných služeb ovlivňovat českou ekonomiku.

Zpráva k tomu uvádí, že v širších souvislostech je cílem těchto snah nejen zvýšení odporu veřejnosti k radaru, ale mimo jiné i vyvolání dojmu, že v Evropě dochází pod patronací EU a NATO k rehabilitaci nacismu a popírání rozhodující role SSSR při porážce nacismu ve 2. světové válce a záchraně Evropy. Mezi politiky vyvolala zpráva znepokojení a předseda bezpečnostního výboru Jan Vidím reagoval svoláním šéfů všech tří českých tajných služeb na 1. října na jednání branného výboru Poslanecké sněmovny, aby mu o činnosti ruské rozvědky podali bližší informace. Podle ministra Ivana Langera by se věcí mohla v blízké době zabývat i vláda.

Ivan Langer:

„Nemůžu říct nic konkrétního, nicméně je to tak.“

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák ovšem tvrdí, že podobné zprávy bývají jen obecné; nelze je podceňovat, ale ani jim dávat zbytečně velkou váhu: „Podle mých vlastních zkušeností jsou tato obecná prohlášení málokdy podložena nějakými konkrétními důkazy a fakty.“

Podle iniciativy Ne základnám může být zpráva vytvořena účelově

Jakékoliv propojení s ruskými tajnými službami starosta Trokavce a jeden z největších odpůrců americké základy Jan Neoral popírá. Stejný názor má i iniciativa Ne základnám, která čelila podezření, že od Rusů brala peníze na svou činnost. Podle iniciativy může být zpráva vytvořena účelově a má prý jen odvrátit pozornost od aféry poslance Moravy. Iniciativa chca dát navíc podnět BIS, aby zjistila, zda na českém území neoperují naopak americké tajné služby ve prospěch radaru. Jeden výrok o ruských agentech se podle bezpečnostního experta ČSSD Jeronýma Tejce nyní kdosi snaží využít k ovlivňování veřejnosti ve prospěch základny. „Jsou-li ale informace o konkrétním jednání, musí vláda a tajné služby zakročit,“ dodal.

Podle mluvčího ruské rozvědky SVR Sergeje Ivanova se tamější zpravodajská služba o americký protiraketový systém v ČR, který ruští představitelé dlouhodobě kritizují a označují za bezpečnostní hrozbu, nezajímá: „O radary se naše rozvědka nestará; ani je nebuduje, ani je nedemontuje.“ Radar prý spadá do kompetence ministerstva obrany. Dále však Ivanov zprávu BIS nechtěl komentovat, protože prý obsah dokumentu nezná.

„Ruská špionáž byla u nás v uplynulém roce mimořádně rozsáhlá a mimořádně intenzivní,“ dodává k výroční zprávě mluvčí BIS Jan Šubert s tím, že ruské špionážní služby se zaměřovaly na infiltraci do některých uskupení občanské společnosti, na vytváření kontaktů a následné ovlivňování určitých lidí včetně politiků. Právě Jan Šubert bude 1. října od 13:00 hostem chatu zpravodajského portálu ČT24.

Kromě politických aktivit se Rusové zajímají i o ekonomiku

Další ruskou rozvědnou aktivitou byl v roce 2007 sběr informací ekonomického charakteru a podpora a ochrana ruských ekonomických zájmů v ČR. V této oblasti se nejčastěji objevovali bývalí ruští zpravodajští důstojníci, kteří dříve působili na diplomatických postech, v ruských státních i privátních společnostech a ve specializovaných obchodních komorách.

Materiál se též zmiňuje o nebezpečí z přílišné závislosti ČR na „dodávkách energetických surovin z jednoho zdroje nebo jednou transportní trasou“ a omezenou možnost zajistit alternativu. Česko přitom získává naprostou většinu ropy a zemního plynu právě z Ruské federace.

Ruska se proto týká i upozornění české civilní kontrarozvědky na „snahy zahraničního subjektu o ovlivnění volby technologie, která bude v budoucnu využívána“ pro výrobu elektrické energie. Za negativní pro bezpečnost Česka BIS pokládá případné zvyšování závislosti na zahraničních energetických surovinách. „Jedním ze způsobů, jak se vyhnout nárůstu této závislosti, je zachování kontroly českého státu nad těžbou uranu v ČR,“ dodává zpráva BIS.

BIS naznačuje kontakty ruských gangů s okolím politiků  

Kontakty a vazby ve státní správě, policii, justici a okolí politiků v Česku jsou podle zprávy BIS pro skupiny organizovaného zločinu prostředkem, jak legalizovat své zisky. Mezi nejvýznamnější v roce 2007 patřily skupiny ruskojazyčné, kavkazské a balkánské. Při navazování kontaktů se státními strukturami hraje významnou roli korupce, tvrdí kontrarozvědka.

„Tradičním těžištěm jejich zájmu je veřejná správa, policie a justice. Právě kontakty a vazby směřující do těchto oblastí jsou prostředkem k legalizaci aktivit a zisků těchto skupin,“ uvádí zpráva BIS. Organizovaný ruskojazyčný zločin má podle tajné služby vazby na podnikatele, blíže nespecifikované „poradce státních činitelů“ a osoby „s rozsáhlými klientskými vazbami na některé bývalé i současné politiky nebo vysoké státní úředníky“.

Bezpečnostní informační služba
Bezpečnostní informační služba
Více fotek
  • Bezpečnostní informační služba autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/430/42906.jpg
  • Výroční zpráva BIS autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/430/42976.jpg