Ivo Mathé zvolen do čela AMU

Praha - Akademický senát Akademie múzických umění v Praze (AMU) dnes zvolil do čela školy Iva Mathého. Volba proběhla téměř rok poté, co byl do vedení AMU zvolen Jiří Hlaváč, který tehdy Mathého porazil o jediný hlas. Volby však byly zpochybněny a nakonec anulovány.

Mathé byl dnes jediným kandidátem a získal hlasy všech volících. Do funkce rektora ho nyní ještě musí jmenovat prezident. Senát školy, který po zpochybnění volby opustilo několik lidí, stále není kompletní a má jen deset členů z patnácti, ale podle předsedy senátu Jana Dvořáka bylo z právního hlediska vše v pořádku. Podle něj byl senát s dvoutřetinovou přítomností členů usnášeníschopný, a volba by tak měla být platná. Návrh na jmenování Mathého nyní škola předá ministerstvu školství.

Hlaváčovi, který byl děkanem hudební fakulty, se loni podařilo přesvědčit osm členů z patnácti členného senátu. Kvůli několika neplatným hlasům ale ministerstvo školství jeho jmenování pozastavilo. Od doby, kdy Mathému vypršel mandát rektora, tak školu dočasně vede Miloslav Klíma.

Mathé ve své koncepci mimo jiné uvádí, že škola by měla do Prahy přilákat zahraniční studenty, nezbytné je podle něj zjednodušit systém vnitřního řízení. „Musíme usilovat o kompetentní a respektované hodnocení AMU ze zahraničí,“ napsal také Mathé.

AMU má tři fakulty - filmovou a televizní (FAMU), hudební (HAMU) a divadelní (DAMU). Každá z nich by měla mít v senátu pět zástupců, HAMU, jejímž kandidátem byl Hlaváč, ale své zástupce nenominovala.

Mathé se narodil v roce 1951 v Praze. Od roku 1992 do roku 1998 byl generálním ředitelem České televize. Krátce poté se stal vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. AMU vedl od roku 2005.