ČR je první v Evropě v třídění a recyklaci plastů

Plzeň - Česká republika zrecyklovala za rok 2006 44,3 procenta plastových obalových odpadů. O tři procenta tak předčila Německo, které léta vévodilo a dostala se na první místo v Evropě. Aktuální statistiku zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat.

„Eurostat potvrdil, že dlouhodobá koncepce odpadového hospodářství zvolená českými městy a obcemi je správná a úspěšná. ČR tak patří mezi nejšetrnější státy EU,“ uvedl Marek Sýkora ze Svazu měst a obcí ČR. Výsledky jsou podle něj v souladu s údaji použitými a předvídanými novou Strategií rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech, kterou vydal SMO spolu s Asociací krajů ČR letos v červnu.  

Česko je s 296 kilogramy komunálního odpadu na obyvatele za rok jedním z nejšetrnějších států EU. Rovněž s 90,8procentní mírou recyklace papíru a druhým místem v jeho třídění patří ke špičce. Recyklaci obalového papíru, plastů a skla vyšší než 60 procent dosahují ještě čtyři členské státy, a to Belgie, Lucembursko, Německo a Rakousko.

V třídění papíru jsme na druhém místě 

Podle množství skládkovaného komunálního odpadu na obyvatele patří ČR mezi lepší průměr. „Osm států EU skládkuje méně odpadů než Češi, protože ve velké míře spalují,“ řekl Pavel Drahovzal z kanceláře SMO. Cesta k zásadnímu omezení skládek tak podle něj vede přes modernější energetické využití odpadů jako zdroje elektřiny a tepla.

„Ačkoliv jsou údaje Eurostatu státy EU respektovány a využívány, české ministerstvo životního prostředí tak nečiní, přestože by se o ně mohlo opírat při přípravě nových právních předpisů o odpadech,“ uvedl Sýkora. SMO a Asociace krajů ČR dlouhodobě upozorňují na to, že radikální zásahy do systému hospodaření s odpady, například zavedení záloh na plastové lahve nebo třídění kuchyňských zbytků na sídlištích, mohou odpadové hospodářství ČR významně poškodit.

Kontejner na papír
Kontejner na papír