Evropská unie se chce domluvit na jednotném systému trestání řidičů

Lucemburk - Evropská unie chce ukončit faktickou beztrestnost řidičů, kteří se dopouštějí dopravních přestupků, v zemích kde nemají občanství. Dnešní debata ministrů dopravy členských států ukázala, že existuje společné přání mít možnost efektivně vymáhat tresty za přestupky v jiné než domovské zemi řidiče. Zároveň se však ukázalo, že státy se zatím neshodují, jak toho konkrétně docílit.

Evropská komise, výkonný orgán 27členného bloku, před časem přišla v rámci snah zlepšit bezpečnost na silnicích s návrhem zavést technická a právní opatření, díky nimž by piráti silnic už neměli mít možnost unikat trestu, jak je tomu v mnoha případech nyní.

Nejčastější přestupky jsou všude stejné

Konkrétně mělo jít o čtyři přestupky: jízdu na červenou, nezapnutí bezpečnostních pásů, jízdu pod vlivem alkoholu a překračování rychlosti. To jsou provinění, která podle komise stojí za třemi čtvrtinami z asi 40.000 úmrtí, které si loni vyžádaly nehody na unijních silnicích. V ČR loni na silnicích zemřelo 1123 lidí, o 167 více než předchozí rok.

Problém je v tom, že když se řidič dopouští přestupku ve vozidle registrovaném v jiné zemi EU, tak většinou zůstane nepotrestán. Úřady státu, v němž se přečinu dopustil, ho totiž jen stěží či velmi složitě a nákladně mohou identifikovat či ověřit adresu, na které je auto registrováno.

Komise proto chce vytvořit síť pro snadnější výměnu potřebných údajů. Státy se však zatím nemohou shodnout, jak by to šlo v EU právně zakotvit. Jde jednak o rozsah harmonizace pravidel, ale podle debaty do značné míry i o to, na základě jakých unijních pravidel by se o tom mělo rozhodovat.

Cizinecká a pohraniční policie při kontrole
Cizinecká a pohraniční policie při kontrole