Liberecká konference: Chemické útoky hrozí Česku i dalším zemím spíše než jaderná válka

Liberec - Mezinárodní konference CBRN, probíhající v Liberci, řeší v těchto dnech možnost teroristických útoků namířených na evropské i světové země. Setkání, jehož nosným tématem je ochrana před zbraněmi hromadného ničení, vyjádřilo zajímavé stanovisko - Česko i jiné státy mnohem více než jaderná válka ohrožují případné chemické útoky mezinárodních teroristických skupin. Informaci přednesl v průběhu konference zástupce náčelníka generálního štábu české armády Josef Prokš.

Další účastníci konference potvrdili, že podobná situace je také v Evropě a v celém světě. „Velký vojenský střet v Evropě se nepředpokládá, ale nesmíme polevit ve vzdělávání specialistů na ochranu před zbraněmi hromadného ničení a ve vývoji techniky,“ uvedl Prokš.

Podle Williama Puttmanna z hlavního velitelství NATO existuje nebezpečí, že si teroristé vyberou za své cíle průmyslové provozy, z nichž by se po útocích mohly šířit škodlivé látky. „Role chemického vojska přechází od válek k ochraně života civilních obyvatel - například při olympiádách nebo při summitech NATO,“ vysvětlil Puttmann.

Novinky o ochraně před zbraněmi hromadného ničení na konferenci vévodí. Mezi odborníky z 16 zemí tří světadílů převažují zástupci členských zemí NATO, přijeli mezi ně ale také vojáci z nečlenských zemí aliance. Do světového bezpečnostního systému na ochranu před zbraněmi hromadného ničení se chtějí trvale zapojit například Srbsko nebo Albánie. „Ochrana musí být společná, jedna země nic nezmůže,“ podotkl bulharský účastník konference Dimitar Penelov.