Česká lékařská komora představila protikorupční pravidla

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) představila pravidla spolupráce lékařů s farmaceutickými firmami. Chce jimi zprůhlednit vztahy mezi firmami a lékaři a zamezit korupčním tlakům. Nová pravidla budou i nadále umožňovat, aby firmy podporovaly lékaře ve vzdělání a přispívaly jim na odborné kongresy. Musí být ale jasné, že místo konání i obsah akce odpovídá odbornému účelu. Komora vyzvala farmaceutické firmy, aby společně s ní vytvořily nadační fond na podporu vzdělávání lékařů. Nová pravidla vznikla částečně i kvůli případům, na které upozornili například Reportéři ČT - kdy se někteří dermatologové nechali pozvat od farmaceutických firem na výlet do Egypta, kde se pod záminkou vědeckého kongresu opalovali.

Základy spolupráce lékařů s firmami již dnes do určité míry definují etický kodex a stavovský předpis. Nová pravidla je rozšiřují, vycházejí z mezinárodní Deklarace o spolupráci mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem přijaté v dubnu 2005 v Bruselu. Sankce se nemění, za porušení pravidel bude hrozit stejně jako dosud důtka, pokuta nebo vyloučení z komory na pět let.

„Pokud farmaceutická firma koupí lékaři odbornou literaturu, je to zcela v pořádku, také pokud zaplatí lékaři vzdělávací akci, která se bude konat v nějakém přiměřeném místě,“ uvedl prezident ČLK Milan Kubek. V případě světového kongresu může jít i o místo na konci světa, dodal. Firma může lékaři darovat také pomůcky, které potřebuje k práci, jako například tužku, diář, fonendoskop nebo košili. Problémem už se ale může stát třeba televizor do ordinace.

Generální ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Radim Petráš řekl, že iniciativu komory nastavit pravidla spolupráce lékařů a firem vítá. „To je posun, ČLK se zatím nikdy tak jasně nevyjádřila,“ řekl. Podle Petráše je ale škoda, že komora vyhlásila pravidla jednostranně a nespolupracovala více s asociacemi farmaceutických firem. V Česku působí asi 300 farmaceutických firem, z nich jen 50 je organizovaných ve dvou existujících asociacích.

ČLK nemůže podle Kubka plnit úlohu policie, pokud ale přijde na lékaře stížnost, prošetří ji. Každý případ se bude šetřit individuálně. Komoře se nelíbí nedostatečná paleta sankcí. Chybí prý taková opatření, která by působila preventivně. Komora by například chtěla, aby bylo možné dočasně lékaři zakázat práci, uložit mu povinnost doškolení a přeškolení a aby bylo možné vyloučit doktora z komory na jinou dobu než pět let.

Změny připravuje i ministerstvo zdravotnictví - posílí pravomoci instituce, která teď na reklamu dohlíží. „Státní ústav pro kontrolu léčiv musí mít možnost kontrolovat, že ta konkrétní vzdělávací akce skutečně naplňuje svůj obsah, nebo je to jen rekreace,“ říká náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr. Ministerstvo chce navíc za nekalé jednání zvýšit pokuty, kolik to konkrétně bude, ale zveřejní až příští týden.

Sankce definuje zákon. ČLK navrhla nový zákon o lékařské komoře, který právě takové sankce obsahuje. Ministr Tomáš Julínek (ODS) v této chvíli žádné změny v zákonech o komorách nepodporuje.

Výběr pravidel spolupráce mezi lékaři a farmaceutickými firmami:

  • lékař nesmí požadovat neoprávněné výhody za předepisování léků
  • nesmí přijmout neoprávněné pohostinství
  • dary od firem musejí vždy souviset s povoláním lékaře a nesmějí být nepřiměřeně drahé
  • lékař si může nechat zaplatit odborný kongres a ubytování jen na dobu svého pobytu
  • lékaři mají zakázáno nechat si platit od firem jakékoli akce, které nemají odborný medicínský program
  • lékaři mohou jet na kongres zaplacený firmami, který není neúměrně daleko (výjimkou jsou velké a objektivně důležité kongresy)
Znak lékáren
Zdroj: ČT24
Autor: Adéla Pobořilová