Lidé se od léta asi nebudou moci vyhýbat soudním obsílkám

Praha - Lidé se od poloviny příštího roku už zřejmě nebudou moci vyhýbat soudním obsílkám. Zlepšit jejich doručování má novela občanského soudního řádu, která má zrychlit a zjednodušit civilní spory. Novelu dnes schválila sněmovna, nyní normu dostane k projednání Senát.

„Jedná se o největší změnu občanského soudního řádu za posledních deset let. Výrazně zmodernizujeme a zkrátíme délku civilního řízení,“ prohlásil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Novela počítá s tím, že každý občan bude muset mít povinnou doručovací adresu, která se může shodovat například s adresou trvalého bydliště. Novela zároveň preferuje doručování zásilek v elektronické podobě do datových schránek. „Až když elektronická forma doručování není možná, pak nastupuje klasická forma doručování,“ uvedl Pospíšil.

Současné znění zákona umožňuje podle ministra každému protahovat soudní řízení tím, že nepřevezme soudní zásilku. Nevyzvednutá soudní obsílka se totiž po deseti dnech vrátí k soudu, na první pokus se prý podaří doručit pouze asi 30 procent obsílek. Nově má být nevyzvednutá poštovní zásilka od soudu po deseti dnech vhozena do poštovní schránky dotyčného a obsílka by tak byla označena za doručenou. Soud by to mohl anulovat jen v zákonem vymezených případech.

Přechod na zvukové nebo i obrazové záznamy soudních jednání má odstranit případné nepřesnosti a zkreslování informací při písemném zaznamenávání. Záznam, který by zpracoval počítač, by byl uložen na nosiče CD nebo DVD, které by byly součástí spisu.

Norma rovněž posiluje postavení notářů v dědických řízeních jako „soudních komisařů“. Změna má podle ministerstva spravedlnosti zrychlit jednání o dědictví a méně tím zatěžovat soudy.

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil