Legislativní rada doporučila schválení zákonů o základních registrech

Praha - Legislativní rada vlády na dnešním zasedání doporučila kabinetu Mirka Topolánka schválit návrh zákonů týkajících se základních registrů, které vypracovalo ministerstvo vnitra. Stejně se postavila také k návrhu zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji, jehož autorem je týž úřad. Norma souvisí s plánem zavést v ČR do dubna 2009 cestovní pasy s otisky prstů. Biometrické údaje by se vedle pasů měly objevit také v pobytových kartách cizinců.

Poradní orgán vlády měl k těmto normám pouze technické připomínky, po jejichž zapracování doporučil návrhy zákonů o základním registru územní identifikace a katastru nemovitostí, registru obyvatel, registru práv a povinností a registru osob, přijmout. U posledního se však členové rady shodli na jeho přejmenování na zákon o základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánech veřejné moci, aby jeho název odpovídal zastřešující normě, kterou se již zabývají poslanci.

Registry jsou součástí plánů ministerstva na elektronizaci státní správy. Lidé v nich nebudou evidováni podle rodného čísla, které lze zneužít, ale podle takzvaných bezvýznamových identifikátorů, které budou přiděleny každé osobě. Bez správného klíče nebude možné identifikátor přiřadit určitému člověku. Občané budou moci do údajů o sobě v registrech nahlížet a také zjišťovat, kdo a kdy si o nich vyhledával informace.