Dukovany nacvičují fiktivní únik radioaktivní vody

Dukovany (Třebíčsko) - V jaderné elektrárně v Dukovanech probíhá rozsáhlé cvičení Zóna 2008, které má prověřit, jak jsou záchranné jednotky a samotní obyvatelé schopni velkou havárii řešit. Premiér Mirek Topolánek rozhodl kvůli simulovanému úniku radioaktivních látek o vyhlášení stavu nouze na území Vysočiny a Jihomoravského kraje. Stav nouze platí od dnešních 16:00.

Do blízkosti jaderné elektrárny dorazila samostatná vojenská záchranná rota z Olomouce, která zřídí cvičné dekontaminační místo pro očistu zasažených osob a techniky v Kožichovicích u Třebíče. Rota má 33 vojáků a 13 kusů techniky.

Mimořádnou událostí, která spustila cvičnou havarijní situaci, bylo roztržení potrubí s radioaktivní chladicí vodou v primárním okruhu půl hodiny po půlnoci. Obsluha odstavila reaktor, zahájila ochlazování a ohlásila poruchu na energetický dispečink a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

„Poměrně hodně jsme se při vymýšlení scénáře zapotili, protože vymyslet ho tak, aby byl alespoň trochu realistický a aby jeho dopady na okolí byly takové, že by bylo potřeba přijímat ochranné opatření, je opravdu hodně těžké pro reaktory tohoto typu. Pohybujeme se v pravděpodobnostech jednou za milion let,“ řekla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jaderná elektrárna Dukovany patří z hlediska bezpečnosti mezi deset procent nejlépe hodnocených jaderných elektráren ve světě.

První vážnější komplikace nastala v 07:00, kdy kvůli poruše v rozvodně ve Slavěticích byly všechny čtyři bloky odpojeny od sítě. „Směnový inženýr svolal kvůli řešení mimořádné situace havarijní štáb a technickou podpůrnou skupinu,“ řekl mluvčí elektrárny Petr Spilka.

V zóně havarijního plánu jaderné elektrárny se pohybuje několik set lidí z různých složek, které zajišťují odezvu na mimořádné situace. Na krajských i centrálních úrovních se do cvičení zapojí zhruba 50 institucí.

Kvůli procvičení hasičů byl před 08:00 simulován požár jednoho z naftových generátorů napájejících nejdůležitější systémy elektrárny. Fiktivní požár likvidovali hasiči závodní jednotky. Lékařská pohotovostní služba ošetřila pracovníky, kteří se nadýchali nebezpečných zplodin hoření.

V plánu je i evakuace ve čtyřech obcích, bude v nich omezena doprava

Zítra se ještě bude cvičit evakuace obyvatelstva a dekontaminace, která se uskuteční v obcích Vémyslice, Kubšice, Mohelno a Kožichovice v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Hasiči upozorňují, že ve čtvrtek bude omezena doprava a pohyb lidí v těchto obcích.

Na cvičení byli pozvaní i Rakušané. Vášniví kritici jaderné energie dorazili již včera na zahájení cvičení poblíž elektrárny v obci Hrotovice. „Není to poprvé, co se cvičení zúčastnili,“ dodala Drábová. Cvičení se účastní další pozorovatelé ze Slovenska nebo Německa.