Na kongresu ODS se ozývají hlasy podpory i kritiky

Praha - V průběhu sobotního programu kongresu Občanské demokratické strany zaznívají z úst referujících hostů, politických partnerů i členů vedení strany nejčastěji otázky budoucí podoby stranické politiky, výzvy k rázným změnám v prezentaci strany vůči voličům i způsobu vedení vlády. Mirek Topolánek vystoupil se sebejistým projevem, zazněla však také slova omluvy a spoluzodpovědnosti za neúspěchy v poslední době. Zatímco předsedové koaličních partnerů Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Martin Bursík (SZ) podpořili Mirka Topolánka i pokračování reformní politiky koalice, místopředsedové ODS vystoupili s výzvami k nutné změně a sjednocení strany.

Kořeny prý ODS nikdy neopustila, pokud ale chce vyhrávat volby, musí vedle zarytých pravicových voličů lovit hlasy i v politickém středu - pravil Topolánek. U delegátů sklidil hlasitý potlesk. Jeho protikandidát Pavel Bém odešel s vlažnější odezvou. U pultu rozprávěl stejně jako lídr skoro hodinu. Podle očekávání vyzval ke změně. 

Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek poděkoval Topolánkovi za snahu o prosazování reforem. Současně ale poukázal na to, že musejí být sociálně únosné. Neúspěch při krajských a senátních volbách označil za společnou vinu všech koaličních stran a vyzval k odpovědnosti při hledání příčin. Odsoudil také jednoduché řešení volebního neúspěchu, ke kterému mohla ODS dojít odstoupením předsedy i vedení.

Chat s odborníky

Ptejte se hostů ve vysílání na vše kolem kongresu ODS. Své dotazy můžete zasílat prostřednictvím chatu.

Šéf zelených poukázal také na vnitrostranické kritiky, a to jak v řadách ODS, tak mezi zelenými. „Oslabením našeho vládnutí je sebepoškozování,“ odkázal na rebely. Kritici vlády si podle něj představují, jak by jejich strany vládly, kdyby nemusely přistupovat ke kompromisům, taková možnost ale není, zdůraznil. Před začátkem nového roku, kdy začne Česko předsedat EU, je podle něj třeba vyjednat si klid ve vlastních stranách i uzavřít smír s opozicí, a to zejména kvůli zahraniční reputaci Česka.

Projevům obou předsedů koaličních partnerů předcházely výstupy zahraničních hostů. Delegáti z celé republiky si poslechli zdravice premiéra Chorvatska Iva Sanadera, předsedy britských konzervativců Davida Camerona či zástupce spřátelené turecké vládnoucí strany AKP Egemena Bagise.

Místopředseda strany Petr Bendl se ve svém vystoupení zastavil u příčin nedávné volební porážky na krajské úrovni. Zdůraznil zejména škodlivou a cíleně vedenou kampaň krajské opozice. „Nesouhlasím s výtkou ohledně naší nedostatečně agresivní kampaně. Nadále prosazuji slušný tón naší komunikace,“ uvedl Bendl. Hlavní příčinou volebního neúspěchu je podle něho dlouhodobý odklon důvěry občanů. Upozornil také na vážnou situaci uvnitř strany. „Nepamatuji dobu, kdybychom si mezi sebou nerozuměli tak jako dnes.Mnohem více se spolu hádáme, než mluvíme.“ I přes negativní tón svého výstupu však uvedl pozitivní vhled do budoucího směřování ODS. „Trojkoaliční projekt je přes všechny potíže tou nejlepší možnou variantou. Vše ostatní nás přivádí do područí socialismu,“ dodal Bendl.

Ve znamení politických ztrát se nesl projev dalšího z místopředsedů a ministra zemědělství Petra Gandaloviče. V současné nelichotivé situaci ODS spatřuje Gandalovič tři klíčové důvody - nedostatečné prodiskutování a neobranu vládních reforem, ztrátu tradičních voličů a nejasnosti v ekonomické politice. Občanští demokraté podle něho podlehli pocitu nedostatku času pro reformní politiku a neprojednali tak dostatečně její politický dopad. „Chybou bylo, že jsme daleko více energie věnovali obraně reforem zprava, nikoliv zleva. Jakkoliv však mírné tyto reformy byly, bylo to poprvé po osmi letech vlády socialistů,“ řekl Gandalovič. V souvislosti se zmíněnou ztrátou identity v ekonomickém programu neopomněl uvést roli Vlastimila Tlustého. Vyjádřil přání, aby se ODS snažila ochránit státní ekonomiku před škodlivými vlivy a přispět tak k hlavnímu cíli - obnovení důvěry svých voličů.

S netradičním projevem vystoupil třetí z kvarteta místopředsedů Ivan Langer. „Dovolte mi právě teď začít pracovat na tom, abychom vyhráli v nadcházejících volbách,“ zahájil své vystoupení. Jádrem výzvy k delegátům z celé republiky byl komentář nad prezentací krátké ankety pěti osob, jejichž volební preference se za dva roky změnily výrazně v neprospěch ODS. „Tito lidé se v nás zklamali. Nechtějí nic jiného, než svůj spokojený život. Všichni musíme vědět, co ti lidé chtějí a řekněme jim to srozumitelně,“ vyzýval Langer k výraznějšímu vnímání názorů voličů v horizontu nadcházejících voleb.

O třech základních pilířích nového směru politiky ODS referoval Petr Nečas. Poslední vystoupení dopoledního programu se neslo v burcování strany k naslouchání potřeb voličů a prosazování prorodinných témat i vzdělávání. Pro ODS je podle Nečase klíčové, aby se právě těmito změnami v programovém kurzu zbavila pověsti arogantní strany s výrazně ekonomickým profilem. Upozornil také na nelehkou úlohu pravicového uskupení na české politické scéně. „Získali jsme pověst strany pro bohaté, strany arogantních lidí, strany výhradně spojené s byznysem. Všichni víme, že toto je slepá ulička. Nesmíme zavírat oči před problémem, musíme se zbavit této nálepky. Naše budoucnost je v tom, že nebudeme spojováni výhradně s ekonomickými tématy,“ promluvil Nečas.