Kriminalistický ústav neoprávněně shromažďuje vzorky DNA

Praha - Několikaměsíční kontrola v kriminalistickém ústavu ze strany ochránců dat splnila svůj účel. V databázi jsou vzorky DNA, které tam nemají co dělat. Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) kriminalisté neoprávněně a bez jakéhokoli časového limitu shromažďují vzorky DNA a porušují tak zákon. Vstupem ČR do Schengenu se navíc databáze stala součástí informačních systémů, které využívají všechny členské státy. Na základě dohod ohledně boje proti terorismu mají do banky DNA přístup i Spojené státy. Některá občanská sdružení a nadace navíc podle ÚOOÚ zveřejňují osobní a citlivé informace o dětech, pro něž hledají adoptivní rodiče nebo pěstouny.

Příkladem jsou vzorky DNA lidí, kteří z trestného řízení vyšli jako nevinní nebo nespáchali závažný trestný čin. Tyto osoby přitom musí dát k uchování vzorků souhlas. Úřad na ochranu osobních údajů proto požaduje likvidaci vzorků, v České republice navíc podle něj chybí speciální zákon, který upravuje uchovávání profilu DNA. ÚOOÚ se při svých závěrech opíral mimo jiné o stanovisko Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten podle šéga ÚOOÚ Igora Němce minulý týden rozhodl, že uchovávat genetické profily je možné pouze u kriminálníků. 

Pouze vyhláška policejního prezidenta podle úřadu nestačí, u vzorků by měl být dán jasný limit, jak dlouho je uchovávat. Úřad podle Němce zatím neuložil kriminalistickému ústavu žádnou pokutu a v současné době s ním jedná o tom, jak a kdy budou citlivé údaje zlikvidovány. Na situaci kolem policejních databází DNA už delší dobu upozorňuje i ombudsman.     

Policejní prezidium se ale hájí, že se při vedení genetické banky platnými zákony řídí. „Řídíme se platnými předpisy, které nám provoz databáze umožňují,“ reagovala na zprávu úřadu mluvčí kriminalistů Pavla Kopecká. Podle mluvčí kriminalistického ústavu Petry Srnkové ústav genetické profily lidí, kteří nebyli odsouzeni z databáze, vymazává. Závěry prověrky ale ústav konkrétněji komentovat nebude, protože je dosud nenastudoval: "Zasílali jsme ale ÚOOÚ k jeho kontrole připomínky,
které nepřijal."

Nadace by neměly uvádět osobní údaje dětí k adopci

Některá občanská sdružení a nadace zveřejňují podle ÚOOÚ osobní a citlivé informace o dětech, pro něž hledají adoptivní rodiče nebo pěstouny. Údaje mohou podle Němce dítě poškodit u spolužáků nebo učitelů, dopad mohou mít i na jeho budoucí život. Zejména na internetu by se podle něj měly o dětech objevit pouze anonymní a obecné informace, v žádném případě však jména nebo dokonce fotografie.

Šéf úřadu kritizoval také inzeráty, ve kterých sdružení popisují chování a problémy dětí: „Takovéto údaje lze poskytnout až užší skupině žadatelů.“ Mezi kritizované organizace patří podle Němce například Fond ohrožených dětí nebo Nadace Terezy Maxové. Závěry ÚOOÚ odpovídají závěru přijatému vládním výborem pro práva dítěte počátkem minulého měsíce. „Tyto děti se ve valné většině s ohledem na svůj věk a duševní a rozumovou vyspělost nemohou bránit samy a vzhledem k situaci ani prostřednictvím svých rodičů,“ dodal.

Společnost Genomac a správa letišť dostaly pokutu 

Společnost Genomac dostala od ÚOOÚ za nezákonné zpracovávání a uchovávání vzorků DNA pokutu 90 tisíc korun. Firma podle úřadu bez souhlasu dále nakládala s genetickými profily, které získala pro testy otcovství nebo preventivní zdravotní testy. Citlivé údaje navíc skladovala déle než půl roku.

Pražská správa letišť dostala pokutu 100 tisíc korun za to, že z jejich databáze unikl telefonní rozhovor později zveřejněný na internetu. Ze zvukového záznamu, ve kterém si návštěvník letiště stěžuje na nefunkční toalety, ho bylo možné poznat. Celý rozhovor, který mohl návštěvníka letiště značně zesměšnit, se objevil například na serveru http://www.youtube.com/.