Čihošťský zázrak - symbol komunistických represí církve

Čihošť - V neděli 11. prosince 1949 se v Čihošti poblíž Ledče nad Sázavou v místním kostele při kázání faráře Josefa Toufara několikrát pohnul půlmetrový kříž na hlavním oltáři. Událost se dosud nepodařilo bezpečně vysvětlit, toho však dokázala využít komunistická vláda k mohutné anticírkevní propagandě a připravila půdu pro zinscenované procesy. Krátce po zatčení čihošťského faráře byla totiž zatčena řada příslušníků vysoké církevní hierarchie a mnozí z nich pak strávili dlouhá léta v komunistických žalářích. Tehdejší režim totiž událost v Čihošti vysvětloval jako podvod, který měl být součástí protistátního spiknutí římskokatolické církve. „Uprostřed vás stojí ten, kterého vy neznáte,“ deklamoval farář kázání na téma z Janova evangelia a v kázání pokračoval, „zde ve svatostánku je náš Spasitel.“ Devatenáct věřících později dosvědčilo, že se poté oltářní kříž několikrát pohnul ze strany na stranu a nakonec zůstal stát, ale pootočen ke kazatelně a předkloněn.

Úvahy o tom, že čihošťský zázrak byl od počátku kompletně připraven agenty StB, se podle bývalého člena úřadu pro šetření komunistických režimů Adolfa Rázka ukázaly jako přehnané. „V počáteční fázi nešlo o provokaci StB. Ta pouze tento zázrak, respektive dosud nevysvětlený jev, následně využila pro své zájmy. Šlo tady o vztah církve a státu, který byl vyhrocen, šlo o to umlčet církev a k tomu měl jako modelový příklad posloužit proces s Josefem Toufarem. Když došlo k jevu v Čihošti, tak tam krátce poté začaly jezdit zájezdy, což se režimu samozřejmě nelíbilo,“ řekl Rázek.

V roce 1998 Obvodní soud pro Prahu 6 odsoudil bývalého příslušníka Státní bezpečnosti Ladislava Máchu k pěti letům vězení. Mácha byl podle rozsudku velitelem skupiny StB, která měla v lednu a únoru 1950 za úkol donutit některé představitele katolické církevní hierarchie k přiznání, že připravovali protistátní spiknutí vůči komunistickému režimu.

Video Adolf Rázek hostem Studia 6
video

Adolf Rázek hostem Studia 6

Adolf Rázek hostem Studia 6

S6: 11.12.2009

Reportáž Radovana Daňka

/*json*/{"map":{"lat":49.7209279267,"lng":15.2407836914,"zoom":10,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.742897191785,"lng":15.334854125977,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Jako vedoucí vyšetřovací skupiny StB, zaměřené na tzv. čihošťský zázrak, měl v roce 1950 fyzicky týrat faráře Josefa Toufara. Státní bezpečnost v roce 1950 nařkla Toufara z podvodu s pohybujícím se křížem v kostele a zatkla ho. Toufar poté při výsleších ve valdické věznici utrpěl vážná zranění, s nimiž byl převezen do pražské nemocnice, kde 25. února 1950 zemřel. Podle historiků je farář nejspíš pohřben v hromadném hrobě v pražských Ďáblicích. V Číhošti dodnes žijí lidé, kteří si pamatují, jak si pro Toufara do vesnice přišla Státní bezpečnost.

Brutální zacházení s představiteli církve

Během výslechů například Mácha nařídil, aby byl farář Toufar umístěn do sklepní cely valdické věznice, kde musel strávit několik dnů v zimě bez jídla a pití. Poté ho zbil obuškem, čímž chtěl faráře donutit k přiznání, že „čihošťský zázrak“ sám zinsce

noval pomocí vlastnoručně sestrojeného technického zařízení.

Adolf Rázek:

0„Pan farář Toufar byl nucen naučit se určitou roli. StB stanovila scénář procesu a potom obsazovala konkrétní role. Chtěli po něm, aby jim dal do protokolu, že to sám nastrojil nebo že měl nějakého pomocníka, se kterým to sehrál a pohyboval křížem. Mácha ho sice během výslechu neumlátil, ale mlátil ho tak, že došlo k perforaci žaludečního vředu a pan farář poté v sanatoriu umřel. Chtěli ho za každou cenu zachránit, aby mohl předstoupit před soud a odříkat tam svou roli.“

Celá tato akce StB zaměřená proti katolické církvi byla podle obvodního soudu v rozporu i s tehdejšími platnými zákony, neboť příslušníci komunistické policie vyslýchali církevní představitele za pomoci nedovolených brutálních metod, přičemž vyslýchající ani neměli pravomoci vyšetřovatelů, a dokonce i samotné držení kněží ve valdické věznici bylo protiprávní.

Jako druhý číhošťský zázrak je ve vesnici s nadsázkou označována skutečnost, že ve vesnici stále vládnou komunisté. Jiří Novák je starostou už 23 let, ale předrevoluční komunistické strany se údajně zříká.