V Brně otevřou detenční ústav pro psychicky narušené zločince

Praha - Od příštího roku se soudům otevře možnost posílat zločince s psychickými poruchami do detenčního ústavu v Brně, kde je pro ně připraveno 48 míst. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes tlumočil rozhodnutí Nejvyššího soudu o možnosti ukládat ochranné opatření i za trestné činy spáchané před tímto datem. Podle generálního ředitele vězeňské služby Luďka Kuly by v brněnském zařízení mělo pracovat 39 zaměstnanců, jejichž počet poroste společně s nárůstem počtu chovanců.

„Ústav v Brně je prakticky připraven k okamžitému spuštění,“ řekl Kula. Dalších 150 míst přibude v Opavě, kde má být zařízení otevřeno do poloviny příštího roku. „Jedná se spíše o léčebné než vězeňské zařízení,“ prohlásil ředitel vězeňské služby. Pachatelé budou proto podstupovat více pracovních i sportovních terapií, k dispozici budou mít dílny či hřiště. Pobyt v tomto zařízení ale nebude nahrazovat uložený trest a zločinci se do něj dostanou až po jeho odpykání.

Současné léčebny nejsou dostatečně zabezpečené proti útěku vězňů

Dosud mohl soud recidivistům a zločincům nařídit léčbu v běžných psychiatrických léčebnách. Ty ale oproti detenčním ústavům neskýtají dostatečné zabezpečení proti útěkům. Minimálně jednou ročně bude také muset soud zkoumat odůvodněnost další léčby. Česká úprava má své specifikum v tom, že zde mohou někteří trestanci zůstat až do konce života.

Detenční ústavy jsou určeny například vrahům s diagnózou sexuálního sadismu či s defektní inteligencí. Vedle nich třeba též deviantům, u nichž opakovaně selhala ochranná léčba, nebo pachatelům pohlavního zneužívání, kteří byli v minulosti více než dvakrát trestáni, aniž by u nich mělo ochranné léčení žádoucí efekt. Minsterstvo plánuje zřídit během roku 2011 další ústav tohoto druhu ve Vidnavě.