Brněnská MHD bude o Vánocích jezdit podle víkendových jízdních řádů

Brno – V pracovních dnech v období vánočních svátků bude brněnská městská hromadná doprava i další linky jihomoravského integrovaného dopravního systému jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Ve svátečních dnech se bude doprava řídit prázdninovými jízdními řády. Dopravní podnik města Brna ovšem upozorňuje na některé odlišnosti v provozu železničních a autobusových regionálních spojů. Zejména 24. a 31. prosince a 1. ledna nebude řada regionálních linek jezdit vůbec.

V pracovních dnech od 22. prosince do konce roku 2008a2. ledna 2009 bude brněnská městská doprava na linkách 1 až 84 jezdit podle jízdních řádů pro prázdninové pracovní dny. Nepojedou tak zvláštní autobusové školní spoje a omezení budou platit pro některé vlaky nebo regionální autobusy.

Na Štědrý den 24. prosince budou linky 1 až 84 do 16 hodin jezdit podle sobotních jízdních řádů. Denní linky po 16. hodině postupně ukončí provoz a dále pojedou jen noční autobusové linky 89 až 99 v půlhodinovém intervalu. U vlaků a regionálních linek IDS JMK platí omezení některých spojů vyznačené v jízdních řádech.

Při obou vánočních svátcích 25. a 26. prosince a také 1. ledna 2009 pojedou denní linky podle nedělních jízdních řádů. Na Boží hod nebude jezdit speciální linka Úzká–Avion Shopping Park. Omezen bude provoz regionálních vlaků a autobusů.

Na Silvestra 31. prosince budou pro denní linky 1 až 84 platit sobotní jízdní řády. Jejich provoz postupně skončí po 20. hodině. Potom budou cestující vozit noční autobusové linky 89 až 99 jezdící v půlhodinovém intervalu.