Končí křesťanský advent, začíná židovská chanuka

Praha - Zapálení čtvrté svíce na adventním věnci symbolizuje pro křesťany vrchol čtyřtýdenního období, v němž se připravují na příchod Spasitele - Ježíše Krista. Konal se dnes třeba poslední dobročinný adventní koncert České televize nebo lidé zavítali na Vánoční trhy. Na pražském náměstí Jana Palacha dnes ale také židovská komunita začala svůj svátek světel - Chanuku.

Podle křesťanských duchovních má advent vést spíše ke ztišení a rozjímání. Zlatá neděle je poslední před Štědrým dnem a skýtá také jednu z posledních možností k nákupu dárků.

Počátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku již koncem 4. století. Ve 12. až 13. století postupně převzal advent funkci začátku liturgického roku. Symbolizuje očekávání Krista starozákonními proroky a rozsvěcení svící na adventním věnci vychází právě z tradičního židovského „svátku světel“ - Chanuky.

Chanuka připomíná vítězství nad náboženskými represemi 

Chanuka je oslavována na celém světě a jako jediný z židovských svátků i veřejně v ulicích. Vždy od západu slunce až do půlnoci, kdy hoří světla ve svícnech, se v židovských domech nepracuje, ale lidé zpívají, hrají a veselí se. Kromě toho děti dostávají malé dárky.

Za zvykem rozsvěcení svícnů stojí legenda. Když byl chrám Izraelitů v Jeruzalémě 165 dnů před začátkem křesťanského letopočtu znovu zasvěcen Hospodinu, nastal prý zvláštní jev: malý zbytek rituálně čistého oleje, který stačil pouze na jeden den, hořel ve svícnu celých osm dní - tedy po celou dobu potřebnou na přípravu nového oleje. Chanuka je proto oslavou vítězství nad náboženskou perzekucí.