V Brdech sice žije i rys ostrovid, kritéria pro vyšší ochranu ale nesplňují

Praha - Ministerstvo životního prostředí nepodpoří snahu středočeského hejtmana Davida Ratha, který chce zkomplikovat výstavbu americké radarové základny v Brdech tím, že by se z území stala chráněná krajinná oblast a později případně i národní park. Podle náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce jsou Brdy sice tichou oblastí, kde přežívá například i rys ostrovid, ale nesplňují kritéria pro vyšší ochranu. Rath uložil náměstkovi Miloši Peterovi, aby začal projednávat možnost ochrany přírody v Brdech.

„Míra dochovaných přírodě blízkých ekosystémů není vysoká, převažují zde monokultury smrku, a proto v žádných koncepčních dokumentech resortu životního prostředí v uplynulých 15 letech a ani v poslední strategii vyhlašování chráněných krajinných oblastí a národních parků z loňského roku se s vyhlášením Brd za chráněnou krajinnou oblast, natož národní park, nepočítá,“ uvedl Pelc.

Brdy sice ochranáři sledují, z vojenských újezdů je ale například Doupov v západních Čechách větším přírodním unikátem. Ministerstvo životního prostředí spolu s ministerstvem obrany a generálním štábem nyní pro tuto oblast hledají vhodnou formu zajištění zvýšené ochrany.

František Pelc:

„Národní parky musí splnit některá zákonná kritéria a měly by reflektovat i mezinárodní kritéria Světového svazu pro ochranu přírody, ale ta v prostoru Brd prostě neodpovídají.“

Ministerstvo připravuje vyhlášení nových chráněných oblastí s minimálně středoevropským významem - soutoku Dyje a Moravy a Středního Poohří - Doupovských hor. Brdy nemají podle úřadu mimořádnou hodnotu z hlediska přírodovědného ani krajinářského, jsou sice ostrovem horské přírody uprostřed Čech se zajímavým reliéfem a geologií a řadou cenných území - především podmáčených a zrašelinělých ploch, plošně však převažují nepůvodní kulturní lesy. Navíc nehrozí jejich rychlá degradace jako v případě ostatních území.

Vyhlášení CHKO obvykle předchází nejméně rok a půl příprav

Pro vyšší ochranu Brd podle mluvčí ministerstva Jarmily Krebsové nemluví ani počet významných lokalit evropské sítě Natura 2000. V Brdech jich není moc a nejsou rozsáhlé, není je proto nutné spojovat do zvláště chráněných území. Přitom vyhlašování takových území je v současné době pro ministerstvo prioritní, uvedla Krebsová.

Vyhlášení CHKO obvykle předchází nejméně rok a půl příprav. Zhruba šest měsíců trvají práce na návrhu a rok zabere vlastní vyhlašovací proces, který zahrnuje vypořádání námitek a připomínek, posouzení legislativní radou vlády a projednání ve vládě.

Přírodní památka
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24