Klausovo „NE“ Lisabonské smlouvě míří na pulty knihkupectví

Praha - Nákladem dvou tisíc výtisků dnes putuje do prodeje nová knižní publikace prezidenta Václava Klause. Kniha s názvem "Prezident republiky k Lisabonské smlouvě" nabízí státníkovy texty reflektující evropský reformní dokument, který upravuje chod Evropské unie po jejím rozšíření o dvanáct států z let 2004 a 2007 na současnou sedmadvacítku. Klaus je známý svým euroskeptickým postojem, před Lisabonskou smlouvou opětovně varoval jako před dokumentem omezujícím českou státnost.

Podle Klause se smlouva neslučuje s českým ústavním pořádkem, změní mezinárodní postavení ČR, může omezit její svrchovanost a Evropskou unii posune blíže k federativnímu státu. „Veřejnost stále nemá dostatek informací, které se vážou k Lisabonské smlouvě. Tato prezidentská publikace by měla přispět k jejich lepší orientaci,“ řekl k vydání knihy prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Předpokládá se, že nová kniha vzbudí značné kontroverze, obzvlášť proto, že Česká republika právě v tuto chvíli Evropské unii předsedá.

Kniha je určena i zahraničnímu publiku, obsahuje cizojazyčné texty

Nová, již osmatřicátá kniha je rozdělená do české a cizojazyčné části. Druhá jmenovaná obsahuje anglický překlad Odpovědi prezidenta republiky Ústavnímu soudu ohledně Lisabonské smlouvy ze dne 3. června 2008 a rovněž anglický, francouzský a německý překlad Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě ze dne 25. listopadu 2008. 

Česká část publikace obsahuje vedle Klausových komentářů výše zmíněnou odpověď Ústavnímu soudu a Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě ze dne 25. listopadu 2008. Klaus do knihy zařadil i svůj komentář k předchůdci Lisabonské smlouvy, Francií a Nizozemskem vetované euroústavě, aby čtenář mohl porovnat prezidentovy názory na oba dokumenty.

Po klimatické otázce další rozporuplné téma

Klausovou zatím poslední publikací je kniha Modrá, nikoli zelená planeta, analyzující především ekonomické aspekty boje s globálními změnami klimatu. I tato publikace získala pro prezidentův postoj k (ne)existenci globálního oteplování značnou vnitrostátní i mezinárodní pozornost.

Česko, jež v první polovině tohoto roku předsedá EU, je terčem kritiky za to, že smlouvu dosud neratifikovalo. Ze států EU smlouvu odmítli jen Irové v referendu. Smlouvu tak zatím ratifikovalo 23 států z 27 členských zemí EU. V Polsku a Německu dokument schválily parlamenty a k dokončení ratifikačního procesu chybějí podpisy prezidentů.