Hřebečský tunel je po dokončení rekonstrukce opět průjezdný

Hřebeč - Od konce ledna je po více jak dvou letech dokončeno a předáno do zkušebního provozu zrekonstruované a doplněné bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč na silnici I/35. Pro řidiče tyto práce znamenaly jak snížení počtu jízdních pruhů ze tří na dva, tak i v určitých časových obdobích i úplné uzavření tunelu, informovali Jiří Nejezchleb a Lenka Burýšková z východočeské policejní správy.

Zdroj: www.policie.cz Autor: kpt. Ing. Jiří Nejezchleb

Tunel Hřebeč je součástí silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Svitavami. Doplnění bezpečnostního vybavení tunelu bylo realizováno ve dvou etapách tak, aby tunel po dokončení realizace splňoval požadavky současných norem, předpisů a technických podmínek.

Řízení silničního provozu v tunelu a v jeho nejbližším okolí je řešeno pomocí proměnného dopravního značení. V případě požadavku na snížení rychlosti jízdy vozidel jedoucích do tunelu jsou instalovány v obou směrech před vjezdem do tunelu proměnné světelné dopravní značky omezující rychlost jízdy vozidel na 60 km/h, případně na 40 km/h. Svislé dopravní značení je navrženo tak, aby vyhovovalo případnému mimořádnému provozu v tunelu. Odklonění dopravy v případě uzavření tunelu na objízdnou trasu je řízeno pomocí proměnných dopravních lamelových značek.

Součástí prací byla celková rekonstrukce osvětlení tunelu a větracího systému. Zcela nově byl vybudován centrální řídící systém, který umožňuje monitorování, řízení technologické a dopravní části řídícího systému v ručním nebo automatickém režimu a zobrazování naměřených hodnot nebo případně sledování doby provozu vybraných zařízení. Stavbou bylo také řešeno protipožární zabezpečení, a to instalací zařízení pro detekci požáru a systém video dohledu, který umožní sledovat silniční provoz v tunelu přímo ve velíně tunelu a zároveň na vzdáleném pracovišti.