Genderové organizace protestují proti Nečasově rodinné politice

Praha - Před úřadem vlády v Praze demonstrují ženské organizace proti přístupu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) k rodinné politice a péči o předškolní děti. Cílem demonstrace je snaha otevřít diskusi o tzv. Barcelonských cílech, které sledují možnost matek využívat služeb jeslí a školek pro děti a zapojení žen do pracovního procesu.

Tereza Čáslavská ze sdružení Otevřená společnost poukazuje na to, že ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas postupuje proti Barcelonským cílům. Podle Čáslavské ale mají mít matky právo zapojit se bez omezení do práce, pokud o to stojí. Ministr Nečas uspořádal minulý týden konferenci na téma rodinná péče a žádné genderové organizace k jednání nepřizval, což jde podle organizátorky dnešní akce proti duchu názorové plurality a demokracie.

Genderové organizace chtějí upozornit na to, že možnost volby pro rodiče v současnosti neexistuje vzhledem k nedostatku školek a jeslí. Jejich počet výrazně poklesl a ženy i muži v případě zájmu o nástup do zaměstnání nemají kam umístit své potomky.