Podle Ratha si Lidové noviny zprávu o nepravé atestaci vymyslely

Praha - Lidové noviny zveřejnily zprávu, že hejtman David Rath vydal v době, kdy zastával funkci ministra zdravotnictví, sám sobě a svému příteli Milanu Kubkovi, prezidentovi České lékařské komory, lékařskou atestaci, díky níž si oba mohli otevřít soukromou ordinaci. Rath spolu s Kubkem tuto informaci popírají. Tvrdí, že LN si kauzu vymyslely a hrozí podáním trestního oznámení a žalobou. Kubek chce, aby deník do pátku otiskl omluvu.

Současná náměstkyně pro zdravotní péči Markéta Hellerová upozorňuje na fakt, že ve vzdělávacím programu pro daný obor je přesně popsané, jakou praxi a jaký počet výkonů musí lékař doložit. Také je třeba mít školitele, který se za něj zaručí. Doklady o tom by měly ležet v archivu ministerstva zdravotnictví, které osvědčení vydalo. Problém je, že tyto doklady týkající se právě Ratha a Kubka neexistují. Rath prý svým podřízeným na ministerstvu nařídil, aby tyto podklady buď skartovali, nebo vrátili lékařům. Rath tedy nemá jak doložit, že obor zvládl.

Hejtman a stínový ministr zdravotnictví tvrdí, že skládal dvě atestační zkoušky na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v roce 1993 a v roce 1997. Ministrem se ale stal až v roce 2005. Kubek zase sdělil, že k výkonu soukromé lékařské praxe byl oprávněn a soukromou ordinaci provozoval dávno před jmenováním Davida Ratha ministrem zdravotnictví.

Rath v prohlášení uvedl, že ministerstvo zdravotnictví pouze po vstupu do EU ověřovalo, které odbornosti může lékař s příslušnou atestací vykonávat, neboť každá země EU má toto určeno jiným způsobem. „O tomto uznávání nikdy nerozhodoval ministr, ale vycházel z kritérií vytvořených odbornými lékařskými společnostmi,“ upozornil Rath.

Rath a Kubek prý využili přechodného období

Vydání atestací umožnila změna pravidel v přechodném období, které má Česko na sjednocení postupu s Evropskou unií. Evropa zná totiž jen jednu atestaci po pěti letech práce v oboru, zatímco v Česku byly dvě - po dvou a půl a po pěti letech. Shodné je, že teprve po těchto pěti letech praxe si může lékař otevřít samostatnou ambulanci.

LN tvrdí, že Rath a Kubek využili toho, že v přechodném období od r. 2004 do dubna 2009 dostali lékaři s jednou atestací možnost, aby jim druhou potvrdilo ministerstvo místo řádné zkoušky před komisí. Podle Ratha ministerstvo zdravotnictví nikdy atestace neudělovalo a ani udělovat nemůže.

Kubek prý také podal na autorku článku trestní oznámení z trestného činu poškozování cizích práv a trestného činu pomluvy. Rath ve svém vyjádření oznámil, že žádá novou ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou, aby v této věci nechala zjednat nápravu.

David Rath
David Rath