Ministři pro školství jednají v Bruselu o spolupráci škol a podnikatelů

Brusel - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška dnes v Bruselu řídí jednání ministrů odpovědných za vzdělávání a mládež. Hlavním tématem je budoucnost školství v zemích evropské sedmadvacítky a především spolupráce akademické půdy se soukromým sektorem. Ministři mají jednat také o společenském postavení mladých a možnostech jeho posílení.

„Je potřeba, aby vysoké školy dokázaly lépe reagovat na potřeby zaměstnavatelů a stejně tak zaměstnavatelé lépe chápali mechanismy, které se uplatňují na akademické půdě,“ řekl český ministr školství Ondřej Liška s odvoláním na inspiraci ve vzdělávacích modelech Dánska a Finska. Spolupráci především vysokých škol se soukromým sektorem proto bude prosazovat jako jednu z priorit.

Podpora součinnosti univerzit a zaměstnavatelů odpovídá i výsledkům nedělního jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV). Stejně jako další rezorty i školství totiž postihla ekonomická krize a pro zlepšení postavení českého vzdělávání NERV navrhl podporu školství a vzdělávání právě prostřednictvím zmiňované spolupráce.

Liška: Je klíčové, aby bylo vzdělávání flexibilní

„Je jasné, že vzdělávání nemůžeme redukovat pouze na to, jakým způsobem si získat práci. Přesto je ale v éře krize a pro prosperitu a sociální soudržnost celé společnosti klíčové, aby vzdělání bylo natolik flexibilní a adaptabilní, aby bylo co nejméně nezaměstnaných a pracovní místa vykazovala co největší kvalitu,“ zdůraznil Liška.

Dalším bruselským tématem se stane podpora mladých a jejich místa ve společnosti. Ministři tak reagují na nedávno schválený Evropský pakt mládeže, který deklaruje, že by otázka mladých lidí měla proniknout do všech politických sfér. Mluvit se bude i o pracovním postavení žáků, kteří předčasně ukončili středoškolské vzdělávání.

Národní ekonomická rada vlády
Národní ekonomická rada vlády