Krize se soukromého školství nedotýká - spíše naopak

Praha - Na střední školy se valí vlna poklesu žáků, která je způsobena poklesem porodnosti na začátku 90. let. S tímto poklesem se potýkají nejen krajem zřizované školy, ale také soukromé. S příchodem finanční krize se navíc objevily pochybnosti, jestli vzdělávací instituce, které požadují školné, nebudou krizí zasaženy natolik, aby mohly zajistit dostatečně kvalitní výuku a přilákat dostatek studentů pro svoje fungování. Zatím se zdá, že se tyto obavy nenaplňují.

Pro rodiče dětí, které umísťují své ratolesti do soukromých zařízení, nejsou podle ředitelů soukromých škol peníze tím prvním, co rodiče zajímá. „Pověst školy je rozhodující - ukazuje se, že finance nejsou pro devadesát procent rodičů na prvním místě. Nakonec i v tomto školním roce se mi to potvrdilo, poněvadž jsme neměli vůbec žádný problém s přijímacím řízením,“ uvedl ředitel Soukromé SOŠ v Hranicích, který zároveň působí ve vedení Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Ve velkých městech navíc nové soukromé střední školy vznikají. Příkladem může být nedávno otevřené gymnázium Cognos na Praze 11. Finanční podporu získalo díky zahraničnímu partnerovi, a tak může nabídnout i nízké školné. Přesto ředitelka školy Alena Zemková akcentuje spíše individuální přístup a vysokou laťku výuky: „Celá naše snaha spočívá v tom, aby se studentům dostalo nejen kvalitního vzdělání, ale aby je studium opravdu bavilo. Chceme výuku maximálně zpestřovat a spojovat s příjemnými zážitky a zabránit nadbytečnému stresu našich dětí, který by je zbytečně demotivoval a některé z nich mohl poškodit i do budoucna.“ Oproti jiným školám navíc Cognos nabízí v rámci výuky i splnění jazykové zkoušky FCE nebo certifikát počítačové gramotnosti. Na nezájem si prý škola nemůže stěžovat.

Hospodářská krize tak paradoxně soukromé školy neohrožuje, ale naopak zvyšuje o ně zájem zvyšuje, pokud jsou schopny zajistit vyšší úroveň vzdělání než konkurenční a často právě krajské vzdělávací instituce.