Cena Anděl za pomoc obětem trestných činů patří policistce Brotánkové

Praha - Ředitelka Obvodního ředitelství policie Prahy 2 Zdeňka Brotánková obdržela cenu Anděl Bílého kruhu bezpečí (BKB) za mimořádný přístup k obětem trestných činů. Ocenění si zasloužila komplexním ověřením projektu "Nejste na to sami(y)", jehož cílem je pomoc obětem násilí. Další ceny putují třeba firmě IKEA, televizi Nova nebo Marii Šedivé, dlouholeté člence představenstva BKB.

Projekt vypracovali odborníci BKB, je zaměřen na oběti znásilnění, nebezpečného pronásledování, pozůstalé a příbuzné pohřešovaných a v neposlední řadě na děti a mladistvé v postavení oběti nebo svědka. Brotánková souhlasila s testováním projektu ve svém policejním obvodu. Její podřízení si tak osvojují nové znalosti a dovednosti zejména v oblasti komunikace s oběťmi trestných činů. „Proškolili jsme celé naše ředitelství,“ dodala Brotánková. Podle ní se projekt osvědčil - dostává prý řadu dopisů od obětí různých deliktů, i těch banálních, jako jsou krádeže, které oceňují dobrou komunikaci policistů.

Ceny si odnesla i IKEA a TV Nova 

Kromě ceny Anděl byla na slavnostní akci předána také další ocenění Bílého kruhu bezpečí. Cenu si odnesla společnost IKEA Česká republika za pomoc dětským pozůstalým po oběti vraždy. Tým pracovníků firmy svými výrobky zařídil pokoj dvěma malým dětem, které se v důsledku zločinu ocitly daleko od domova, bez rodičů a potřebného zázemí. Organizátoři vyznamenali i TV Nova za odvahu nastolit závažné téma sexuálního násilí v rodině ve filmu Tatínkova holčička. Po odvysílání pořadu totiž policie zaznamenala zvýšený počet nahlášených případů sexuálního násilí. Pořad tak zřejmě dodal mnoha obětem kuráž jednat.

Bílý kruh bezpečí

…už téměř dvě desetiletí pomáhá obětem a svědkům kriminality. Organizace poskytuje osobní odborné poradenství i nonstop telefonickou krizovou pomoc. Poradci Bílého kruhu pracují pro oběti ve svém volném čase a bezplatně. V republice tento tým tvoří 170 psychologů, advokátů, lékařů, policistů, sociálních pracovníků a soudců. Organizace je spojena také s řadou úspěšných zákonodárných iniciativ, mimo jiné přispěla k přijetí zákona na ochranu před domácím násilím.

Za významnou podporu obecně prospěšného projektu „Nejste na to sami(y)“ bylo oceněno občanské sdružení Diplomatic Spouses Association - Asociace manželů diplomatického sboru. Sdružení každoročně pořádá mezinárodní vánoční bazar, z něhož jsou veškeré získané finanční prostředky použity na podporu českých charitativních organizací.

Poslední oceněnou se stala Marie Šedivá, dlouholetá členka představenstva BKB. Poctu si zasloužila testováním a zaváděním nových projektů zaměřených na oběti trestných činů a na lidi ohrožené domácím násilím v Moravskoslezském kraji.

Ochrana obětí je na podobné úrovni jako jinde v EU, ale praxe zaostává 

Podle Bílého kruhu bezpečí jsou opatření, která chrání oběti trestných činů, v Česku už na stejné úrovni jako v ostatních zemích EU. Stále ale zaostává jejich využití v praxi. Například oběti se už při soudních jednáních nemusejí potkat s pachatelem. Mají nárok na oddělený výslech a čekárnu. Jenže musí o své právo požádat sami, soud to za ně automaticky neudělá, a ne každý o této možnosti ví. Neinformovanost pak podle BKB vede k tomu, že mnoho obětí trestný čin ani neoznámí. S nedostatečnou ochranou stále ještě musí bojovat lidé, kteří jsou obětmi stalkingu - pronásledování. To se trestným činem stane ale už příští rok.

Figuríny pro výslech zneužívaných dětí
Figuríny pro výslech zneužívaných dětí
Více fotek
  • Figuríny pro výslech zneužívaných dětí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/223/22207.jpg
  • Soudní síň autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/585/58494.jpg