Stále více Čechů odplavuje strach z krize alkoholem

Praha - Čeští psychologové varují před nárůstem občanů závislých na alkoholu, kteří tak řeší pracovní potíže či přímo nezaměstnanost. Podle psychologů je na vině pocit strachu, který se v současné době šíří veřejnou sférou kvůli hospodářské recesi v důsledku světové finanční krize. Zvýšený zájem o své zboží potvrzují i výrobci alkoholu. Nejedná se podle nich přitom o pouhý sezónní výkyv, ale o dlouhodobější trend.

„Alkohol odplavuje stres a úzkost, kterou člověk cítí,“ popsal vliv opojných látek psycholog Rostislav Nesnídal. Podle něj i jeho kolegů je důvod, proč stále více Čechů sahá po lahvi alkoholu, zřejmý: hospodářská recese a obavy z propouštění či přímo reakce na ztrátu zaměstnání. Nejohroženější jsou čerstvě propuštění lidé, kteří se potřebují vyrovnat s pocitem bezmoci, s obavami z budoucnosti a hledají způsob, jak zabít čas.

Psychologové: Díky médiím se každý může cítit ohrožený

Psychologové varují, že situaci nepomáhá mediální panika šířená hromadně sdělovacími prostředky. Časté referování o krizi a jejích důsledcích totiž vyvolává pocit, že se každý příjemce zpráv z médií může cítit ohrožený.

Paradoxem je, že i s rostoucími zisky výrobců alkoholu klesá množství alkoholu zkonzumovaného v restauračních zařízeních. Trend pozorovatelný například ve Velké Británii se nyní projevuje i v Česku. Podle potravinářských analýz lidé o něco víc nakupují v obchodech a při finančních problémech volí levnější značky.

Stát spotřební daň zřejmě nezvýší

Odborníci proto žádají stát, aby nějakým způsobem proti nebezpečí alkoholismu zakročil. Podle ministerstva financí je ale zvýšení spotřební daně v tomto případě komplikované a podmíněné několika faktory:

Jednak by musely stejně zvýšit daň i sousední země, protože v rámci unie si kdokoliv může dovézt z obchodu těsně za hranicemi tolik alkoholu, kolik chce, a za druhé celníci a policie by museli velmi razantně zabránit černé výrobě. Pokud by některá z těch podmínek nebyla splněna, tak by reálně hrozilo, že spotřeba alkoholu ve společnosti neklesne a na zvýšení spotřební daně doplatí jen čeští výrobci.

Pivo
Pivo