Zdravotně postižení jednají v Praze na Evropském fóru

Praha - Česká metropole hostí Evropské fórum osob se zdravotním postižením. Jde o první zasedání, které se koná v rámci českého předsednictví Evropské unii. Zástupci organizací ze zemí sedmadvacítky diskutují o diskriminaci lidí se zdravotním postižením v jednotlivých zemích a především o tom, jaké dopady má antidiskriminační legislativa. Česko je přitom jedinou zemí, která antidiskriminační zákon v EU nemá.

Evropské fórum se snaží hájit zájmy asi 50 milionů lidí se zdravotním postižením, kteří v EU žijí. Jeho předseda Yannis Vardakastanis upozorňuje, že by vlády jednotlivých států neměly před problematikou zdravotně postižených přivírat oči ani v období hospodářské krize: „Bylo už uděláno hodně. S diskriminací se přesto lidé se zdravotním postižením setkávají na každém kroku. Je potřeba, aby národní vlády na tyto lidi nezapomínali a investovali např. do infrastruktury, přístupů na úřady a k práci.“

Vardakastanis také doufá, že Česko právě v rámci svého předsednictví antidiskriminační zákon přijme. Marný boj o jeho zavedení zatím v Česku svádí Národní rada osob se zdravotním postižením. Poté, co zákon prezident Václav Klaus vetoval, se poslanci k pokusu o jeho přehlasování nedostali už sedm měsíců, přestože státu hrozí pokuty od Evropského soudního dvora. Lidé se zdravotním postižením na to podle Národní Rady doplácejí. Rada se teď proto snaží do zákona dostat i termín zdravotní postižení. Jde o to, aby zákon jasně určil, komu má např. zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci a zdravotní péči.

Antidiskriminační zákon má pomoci zajistit rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči či třeba sociálním výhodám bez ohledu na věk, rasu, národnost, sexuální orientaci, zdravotní postižení, pohlaví, náboženství a světový názor.