Liška přepracuje Bílou knihu

Praha - Původní předloha reformy terciárního vzdělávání, tzv. Bílá kniha, zpracovaná ministerstvem školství, je již minulostí. Ministr Ondřej Liška (SZ) dnes řekl, že už nyní se návrhy věcného záměru zákona o vysokých školách velmi liší od původní předlohy. Jeho úřad do týdne dokončí první návrhy, jak by mohl věcný záměr vypadat a do července jej plánuje předložit k projednání vládě. Liška zdůraznil, že jednotlivé verze se budou průběžně publikovat, aby se k němu mohla vyjadřovat akademická veřejnost. Univerzity totiž dosavadní přípravy reforem kritizovaly jako nedemokratické.

Odpůrci návrhu reforem, tzv. Bílé knihy, se proto sdružili v iniciativě Pro vzdělanost, dosud se k ní připojilo sedm akademických senátů univerzit a devět senátů jednotlivých fakult. Návrhy v Bílé knize podle nich směřují k omezení akademických svobod ve prospěch ekonomických zájmů. „Bílá kniha vyvolala mnohdy kontroverzní a hlubokou debatu o vysokém školství. My nyní můžeme vstoupit do příprav nového věcného záměru zákona,“ řekl dnes ministr Liška.

Ministra dnes podpořil také ekonom a univerzitní profesor Jan Švejnar, který zdůraznil, že ke zkvalitnění českého školství je kromě systémových změn nutné také navýšení finančních prostředků. Současné výdaje do vzdělávání tvoří v Česku 0,6 % HDP, Liška by chtěl v budoucnu dosáhnout růst až na 1 procento. 

0Petr Christov, předseda Akademického senátu FF UK:

„Já vnímám tuto tiskovou konferenci jako jeden z výsledků té aktivity, kterou akademická obec vyvinula. Debata, o které pan ministr mluvil, mohla probíhat celý minulý rok.“

Na přípravě zákona se kromě ministerských úředníků podílejí také členové České konference rektorů (ČKR), Rady vysokých škol (RVŠ) a přizvaní externisté z univerzit z celé republiky, kteří mají hájit zájmy akademické obce. Podle ČKR a RVŠ je však současný časový plán přípravy nedostatečný pro kvalitní diskusi. Liška připomněl, že pokud v červenci věcný záměr zákona schválí vláda, začne se teprve připravovat jeho paragrafované znění.