Na českých školách chybí muži-učitelé

Praha - České školství trpí už léta nedostatkem učitelů, na jednoho muže připadají hned tři ženy. Ministerstvo školství proto spolu s Ligou otevřených mužů uspořádalo konferenci, na které chtělo zjistit příčiny nedostatku učitelů a najít i řešení, jak dostat do škol více učitelů. Obě instituce chtějí v budoucnu podpořit projekty a veřejnou diskusi o úloze mužů ve vzdělávání a zvýšit společenskou prestiž učitelů.

Obecně platí: čím mladší děti - tím více učitelek. V mateřských školách pracuje 22 tisíc žen, ale jen 27 mužů. S přibývajícím věkem žáků se počet mužů a žen vyrovnáná, na vysokých školách pak působí více kantorů, muži tam převládají v poměru 65:35. Po absolvování pedagogických fakult učitelé do škol buď vůbec nenastoupí, nebo tam vydrží jen pár let. Hlavní důvod vidí ředitelé škol v nízkých platech. „Systém, kdy se může dostat k vyššímu ohodnocení, je otázka let, a nikoli kvality,“ konstatuje prezident Asociace profese učitelství František Tomášek.

Dalším důvodem je i minimální kariérní postup, učitelé se navíc na školách cítí osamoceni. „Když řeknu, že učím ve školce, musím to pak dlouze zdůvodňovat, vlastně dokazovat, že jsem normální,“ citoval Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů jeden z častých povzdechů učitelů.

Ministerstvo se chce vydat skotskou cestou

Pro optimální vývoj dětí je přitom vyrovnaný počet mužů a žen důležitý, žáci pak mohou získat pozitivní modely ženských a mužských rolí. Ministerstvo školství se proto chce inspirovat ve Skotsku, kde se organizaci Men in Childcare podařilo nalákat více mužů do škol díky krátkým školicím kurzům. Podle Kennyho Spence, který učí v mateřských školách už 18 let, zlepšují kurzy mužům přístup k univerzitním programům v péči o dítě, organizace pořádá pravidelná setkání a podporuje studenty-muže.

Podobnou cestou se chce dát i Liga otevřených mužů, v rámci programu Muži do škol nabízí podpůrné skupiny pro učitele a informační portál. Ministerstvo plánuje spolupráci s neziskovými organizacemi na projektech propagujících toto téma, v plánu jsou i různé semináře a konference. Finance na tyto aktivity chtějí organizátoři čerpat z evropských fondů.