Dopravu na věhlasném římském náměstí řídí poprvé ženy

Řím - 17. březen byl velkým dnem pro členky policejního sboru v Římě. Vůbec poprvé totiž začaly řídit dopravu na slavném římském náměstí Piazza Venezia. Úřady přitom až donedávna tvrdily, že by řidiče příliš rozptylovaly. Dopravní situace na náměstí je ale velmi složitá, policisté se většinou střídají po 10 minutách a jsou rozmístěni podél celého náměstí. Za čas se tak ukáže, zda ženský faktor napomohl ke zklidnění situace nejen na pětiproudé silnici, ale i v okolí náměstí.

Římským dopravním strážníkům z Piazza Venezia přinesl věhlas film Nesnáze s kariérou (originální název Vigile II), kde si italský herec Alberto Sordi stoupl na piedestal a svými neohrabanými gesty přivodil v tamní dopravě chaos.

Strážci dopravního pořádku platí v Římě za elegantní postavy, oblečené do uniforem se zlatými knoflíky a opatřené nezbytnými bílými rukavičkami a bílými klobouky. Policistkám z Piazza Venezia nyní občané začali podle výše zmíněného filmu přezdívat „vigilesse“. Avšak zdá se, že ony svou práci berou velmi vážně.

Velitel jedné z policistek Cesarino Caioni je na rozhodnutí vpustit ženy na piedestal velmi hrdý a dodává, že ženy vnesly do dopravy více „barev“ a „tepla“.

Římská policistka
Římská policistka