Lékařská komora ocení nemocnice s kvalitním personálem

Praha - Česká lékařská komora připravila pravidla, jak by měly vypadat české nemocnice 21. století. Vycházejí z přísných kritérií a jsou určena ředitelům nemocnic i zřizovatelům. Komora nabízí úspěšným nemocnicím certifikát kvality. Hlavním kritériem přitom bude dostatek kvalitního personálu. Komora zatím neví, kolik nemocnic nyní tato pravidla splňuje.

„Bez kvalifikovaného zdravotnického personálu není možno poskytovat kvalitní zdravotní péči, proto je dostatečné množství kvalifikovaných lékařů kritériem pro udělení certifikátu kvality ČLK Nemocnice 21. století,“ řekl prezident komory Milan Kubek.

Důvodem tohoto kroku podle Kubka je, že v této chvíli nemůže komora občanům garantovat, že jsou ve všech zdravotnických zařízeních léčeni dostatečným počtem kvalifikovaných lékařů. V Česku pracuje zhruba 40 tisíc lékařů, 1500 jich odešlo za prací do ciziny, nemocnice shánějí přes úřady práce asi 600 lékařů.

Hodnocení komory není závazné

ČLK připravila vlastní návrh doporučení řádného personálního zajištění lůžkových zdravotnických zařízení. Podle Kubka to už mělo udělat ministerstvo - to sice pod vedením nové ministryně Daniely Filipiové práce na vyhlášce zahájilo, ale váže ji na neexistující zákon o zdravotních službách. Jenže přijetí zákona je v současné chvíli pádu vlády nejisté.

Doporučení rozešle komora ředitelům všech nemocnic, ministerstvu, hejtmanům a všem zřizovatelům. „Je to doporučení a je na nich, zda se jím budou řídit. Při prošetřování stížností pacientů bude ČLK zohledňovat i to, zda nemocnice splňuje tato kritéria,“ řekl Kubek. ČLK doporučí lékařům, aby nepracovali na odděleních, která kritéria nesplňují.