Začínají úlevy od placení poplatků – pro děti a seniory

Praha - Od dnešního dne začíná platit kompromisní novela o veřejném pracovním pojištění, jejíž nejvýznamnější položkou je prominutí hrazení třicetikorunových poplatků na lékařských ambulancích pro děti do 18 let a seniory, kteří žijí v domovech důchodců a nemají žádné příjmy nebo jim po zaplacení stravy zbyde méně než 800 korun. Dalším prvkem je ušetření v lékárně za léky nad třicet korun. Všichni pacienti totiž zaplatí regulační poplatek v hotovosti jen u léků s doplatkem nižším, než je tato částka. Česká lékárnická komora má však k nastolenému systému značné výhrady a přednese oficiální prohlášení na dnešní tiskové konferenci. Vadí jí především složitý systém výpočtů.


Složitost nového systému je v tom, že dosud se započítával regulační poplatek podle daného vzorce pro každé balení léku zvlášť. Byl tedy vždy stejný a pacient věděl, kolik za krabičku doplácí. Nově se bude počítat ze souhrnu krabiček léku na receptu.

Mluvčí České lékárnické komory Aleš Krebs považuje změny v propočtu ceny a doplatku za složité a pro pacienta nepřehledné. „Když bude lék s doplatkem, odečítá se 30 korun z položky, každá krabička pak bude stát pacienta jinak. S každým balením s doplatkem, které do systému vstupuje, se mění odpočet i výsledná cena jednotlivého balení. Nedá se tedy ani přesně říci, kolik pacient na jedno balení doplatí. Podle počtu balení bude několik cen,“ dodal Krebs.

Nově nebudou děti a dospívající do 18 let platit u pediatra či praktického lékaře, ambulantního specialisty a zubaře, nebudou platit ani za návštěvní službu. Dívky do 18 let budou taktéž osvobozeny od plateb u gynekologa.

Mladistvým se do sníženého limitu započítávají třicetikorunové
regulační poplatky u psychologa a logopeda a za položku na receptu, pokud je lék plně nebo částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Do limitu se jim počítají také doplatky na léky ve výši doplatku za nejlevnější na trhu dostupný lék se stejnou účinnou látkou a stejnou cestou podání.

Začíná opoziční boj za úplné zrušení

Ministerstvo zdravotnictví zavádí změnu cenovým předpisem platným od 1. dubna. Současně osvobozuje novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění od placení v lékařských ambulancích děti do 18 let. Regulační poplatky za léky zachovává. Vládním poslancům se dnes nepodařilo zamítnout návrh na zrušení všech poplatků. Sněmovna se jím bude zabývat ve zkrácených lhůtách. Už za měsíc by regulační poplatky mohly být zrušeny úplně.

„Je to dílčí krok, který je ale významný, protože poplatky za položku na receptu lidi trápily asi nejvíc, “ vyjádřil předseda zdravotnického výboru sněmovny David Rath. Všem dětem do 18 let a seniorům nad 65 let navíc od 1. dubna klesne roční ochranný limit na poplatky u lékaře a platby za léky - a to z 5 000 korun na polovinu, tedy 2 500.

Co se mění

Děti do osmnácti let nebudou platit 30 korun u praktického lékaře ani u ambulantních specialistů. Poplatkům se nevyhnou jen při návštěvě klinického psychologa a logopeda spojené s vyšetřením.

Poplatky v nemocnici zůstávají: Dospělí i děti budou nadále platit za každý den strávený na nemocničním lůžku 60 korun. Stejně tak budou muset všichni včetně dětí platit poplatky v lázních a ozdravovnách. Den, kdy nemocnice pacienta přijala, a den, kdy ho propouští domů, se z hlediska regulačních poplatků považují za jeden den.

Platí se i 90 korun za pohotovost, a to i za zubní: Jestliže se necháte v nemocnici ošetřit na ústavní pohotovostní službě v pracovní den v době od pěti hodin odpoledne do sedmi hodin ráno, zaplatíte také devadesát korun. V sobotu, v neděli a ve státní svátky vás bude ústavní pohotovost stát devadesát korun po celých 24 hodin. S jedinou výjimkou: pokud vás stejná nemocnice hospitalizuje, devadesát korun za pohotovost neplatíte, ale začne se vám účtovat běžný poplatek za pobyt na lůžku, tedy šedesát korun.

Ochranný limit - 2 500 korun: Mění se výše ochranného limitu, po jehož překročení zdravotní pojišťovny vracejí peníze, a to z   5 tisíc na 2 500 korun u dětí a důchodců nad 65 let. Do limitu se začnou započítávat i doplatky za doplňkové a podpůrné léky pro seniory.

Lékárny: U léků s vyšším doplatkem než 30 korun, se od tohoto doplatku odečte regulační poplatek.

V krajských zařízeních je vše trochu jinak: Sociálnědemokratické vedení krajů některé poplatky v krajských nemocnicích, stejně jako v lékárnách za pacienty hradí samo. V těchto zařízeních se tedy můžete placení vyhnout, i když vám bude víc než 18 let.

Žaloba přinutila severní Moravu ke změně postupu

Změny v poplatcích nově pokračují i na úrovni měst. Krajský soud v Ostravě včera vydal předběžné opatření, na základě kterého nesmí krajská lékárna Slezské nemocnice v Opavě hradit za pacienty regulační poplatky. Podle majitele soukromé lékárny v Opavě Marka Hampla, který k soudu podal žalobu, se kraj úhradou poplatků za pacienty dopouští nekalé soutěže, a poškozuje tak soukromé lékárny.

Moravskoslezské hejtmanství zase proto změnilo způsob hrazení poplatků podle vzoru z Plzeňského kraje, kde jsou lidem poplatky vraceny zpětně po zaplacení. „Jde v podstatě o to, že ten vztah bude mezi občanem a krajem. Občan zaplatí a bude mu ta platba refundována,“ informoval hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Podle grémia lékárníků je ale postup kraje nezákonný a chystají další žalobu. V usnesení soudu totiž jasně stojí, že dokud nebude případ u konce, nesmí kraj činit žádné další poplatkové kroky.

David Rath
David Rath
Více fotek
  • David Rath autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/710/70956.jpg
  • Jaroslav Palas autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/773/77276.jpg