Pražský městský okruh by mohl být dokončen kolem roku 2016

Praha - Kolem roku 2016 by mohl být dokončen celý městský okruh v Praze. Informoval o tom ředitel magistrátního odboru městského investora Jiří Toman. V současnosti staví hlavní město severozápadní část okruhu, tedy tunelový komplex Blanka. Po jeho dokončení bude chybět úsek mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholskou radiálou. Metropole již má zpracované dvě varianty, jak by severovýchodní část městského okruhu mohla vypadat. Podle současných cen by stavba měla stát zhruba 16 až 17 miliard korun.

„V tuto chvíli jsme ve stavu zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí EIA,“ řekl Toman. Magistrát podle něj předpokládá, že posudek získá ještě v letošním roce. Bezprostředně poté město plánuje vypsat výběrové řízení na firmu, která připraví dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

Studie se nelíbí ministerstvu životního prostředí

Vypracované studie se ale zatím příliš nelíbí ministerstvu životního prostředí, které požádalo magistrát o jejich dopracování. „De facto po nás chtějí, abychom do studie EIA na dvě dílčí části městského okruhu zahrnuli dovybudování celého dálničního okruhu a dopady na široké okolí,“ uvedl Toman. Požadavky ministerstva označil za nesmyslně detailní.

Zatím je nejasné, kdy se začne se samotnou stavbou. Magistrát by rád budování spustil mezi lety 2013 a 2014. Vše ale mohou zdržet například odvolání proti územním rozhodnutím nebo stavebním povolením, někteří majitelé mohou případně odmítnou prodat svůj pozemek.

Nejedná se o tak složitý projekt, jako je tunel Blanka

„Stavebně to nebude tak technologicky složité jako tunel Blanka,“ upřesnil Toman. Stavba by proto mohla být hotová do dvou a půl roku po svém zahájení a měla by být i levnější než severozápadní část okruhu, která bude většinou pod zemí. „Odhady zatím hovoří něco mezi 16 a 17 miliardami v letošních cenách, samozřejmě na to bude mít vliv inflace,“ upřesnil Toman.

Hlavní město si již před časem zadalo zpracování dvou variant, jak by severovýchodní část městského okruhu mohla vypadat. Problém je zejména se stavbou okruhu v oblasti přírodní památky Bílá skála. Silnice zde podle návrhu povede buď v patrech nad sebou po nábřeží nebo částečně po nábřeží a částečně téměř 1500 metrů dlouhým tunelem pod Bílou skálou. Odsud pokračuje trasa hloubeným tunelem pod Bulovkou až k ulici Na Košince.

Vznikne dopravní uzel Balabenka s napojením na Vysočanskou radiálu

Dále návrhy předpokládají ve směru ke křižovatce U Kříže rozšíření současných silnic, odsud by okruh využil již vystavěnou Čuprovu ulici. Dopravní uzel Balabenka má být součástí jednoho směru okruhu, pro druhý směr by vzniklo nové přemostění. Časem by se zde měla napojit také Vysočanská radiála.

Městský okruh má dále směřovat přes Malešice k Jižní spojce, na kterou se napojí u Štěrboholské radiály. I zde se počítá s tunely. První by měl vést pod Spojovací ulicí ke křižovatce Jarov. Druhý, přes kilometr dlouhý, by měl být v úseku mezi podjezdem železnice u Českobrodské ulice a nádražím Praha-Malešice.

Další tunel by měl spojit městský okruh s Proseckou radiálou. Dlouhý bude 1200 metrů a v patrovém uspořádání povede v trase Zenklovy ulice.

Celý městský okruh je rozdělen na několik částí. Západní se skládá ze Strahovského tunelu, Mrázovky, Zlíchovského tunelu a úseků mezi nimi. Jižní část tvoří Jižní spojka, oba tyto úseky jsou již dokončené. Ve výstavbě je tunelový komplex Blanka mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou, práce by zde měly skončit koncem roku 2011.

Ražba tunelu
Ražba tunelu
Více fotek
  • Ražba tunelu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/143/14255.jpg
  • Simulace tunelu Blanka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/608/60713.jpg
  • Tunel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/104/10358.jpg
  • Připravovaná výstavba pražských radiál a pražského městského okruhu autor: ČTK, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/781/78029.jpg