Statistik Fischer, který nikomu nevadí

Praha - V čele překlenovací vlády má stanout statistik tělem i duší Jan Fischer, který stojí v čele Českého statistického úřadu již od roku 2003. Tehdy nahradil ve funkci Marii Bohatou, která jej v roce 2000 odvolala kvůli nedostatkům v manažerských přístupech k práci. Jako základní prioritu svého kabinetu vidí úspěšné pokračování českého předsednictví v Evropské unii. Zároveň nepochybuje o tom, že ČSÚ i bez něj zvládne přípravu říjnových předčasných voleb.

„Těch pět šest měsíců, které na to (ČSÚ) má, je doba dostačující na přípravu,“ řekl v Českém rozhlase - v pořadu Radiožurnál. Podle něj není žádný problém v tom, že on sám nebude bezprostředně zodpovědný za přípravu voleb. „Důležité je, že ti lidé jsou mimo jakoukoliv pochybnost schopni připravit ty výsledky tak, aby byly jako obvykle přesné a nezpochybnitelné a se vším tím komfortem poskytované, tak jak jsou na ně uživatelé zvyklí.“

Fischer pro ČT:

„Je to pětiměsíční mandát pro tým odborníků, který musí zajistit základní priority vyplývající z předsednictví - sestavit rozpočet, zajistit klidný tok věcí až do předčasných voleb v polovině října."

Fischer, dlouholetý odborník na statistiku, nahradil ve funkci předsedy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marii Bohatou, která rezignovala 31. ledna 2003 kvůli statistické chybě v loňské obchodní bilanci. Do vedení ČSÚ se vrátil po dvou letech. Do té vody vedl výzkumná pracoviště na fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické (VŠE). Právě Bohatá Fischera jako svého statutárního zástupce odvolala ke konci září 2000, kdy odpovídal za útvar Statistiky a podílel se i na přípravě voleb a sčítání lidu. Vedení ČSÚ jeho odvolání tehdy zdůvodnilo nedostatky v manažerských přístupech k práci. Spekulovalo se o tom, že šlo o odlišné názory na způsob řízení ústřední statistické instituce.


Fischer v ČSÚ působil prakticky již od konce svých studií

V roce 1990 se stal místopředsedou nejprve federálního statistického úřadu a později i ČSÚ (v roce 1993). Od počátku 90. let šéfoval týmům zpracovávajícím výsledky parlamentních a komunálních voleb. Na starosti měl i styky s Eurostatem, statistickým úřadem EU.

Od září 2000 pracoval jako ředitel oddělení produkce společnosti Taylor Nelson Sofres Factum a od března roku 2002 až do svého jmenování předsedou Českého statistického úřadu byl vedoucím výzkumných pracovišť fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Na jaře 2001 pracoval v misi Mezinárodního měnového fondu, která zkoumala možnosti budování státní služby ve Východním Timoru. Ještě před jmenováním Bohaté se o něm hovořilo jako o jednom z možných nástupců bývalého šéfa ČSÚ, nyní senátora Edvarda Outraty.

Jan Fischer

0se narodil v roce 1951 v rodině matematických statistiků a pojistných matematiků. Je absolventem statistiky a ekonometrie na VŠE. Je členem řady prestižních institucí, mimo jiné České statistické společnosti, Mezinárodního statistického institutu (ISI), Vědecké rady a Správní rady VŠE a Vědecké rady univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fischer není v současnosti členem žádné politické strany, nicméně v letech 1980 až 1989 byl členem KSČ.