Česko bude nově přeměřeno

Hradec Králové - Na nový výškový model, který může významně pomoci třeba při protipovodňové ochraně, se může do pěti let těšit Česká republika. Projekt představil v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové Český úřad zeměměřický a katastrální, který ho připravuje společně s ministerstvy zemědělství a obrany. Náklady tvorby nového výškového modelu, který má nahradit svého již čtyřicetiletého a nepřesnějšího předchůdce, se odhadují na 100 milionů korun.

Už na podzim nad Českou republiku vzlétne letadlo, na jehož palubě bude kromě posádky i moderní laserový přístroj. Z průměrné výšky 1 500 metrů nad povrchem země bude snímat podrobné informace o krajině pod ním, například o výšce terénu, budov či zalesnění.

Výškopisná data jsou podle místopředsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Karla Štencela potřebná nejen pro obranu státu a krizové řízení, ale využití najdou i pro hospodářské účely. Důležitý je výškopis také pro prakticky veškerou projekční činnost. Využit tak bude i pro návrhy trasování komunikací, velkých staveb či vodních děl.

Nový model bude mnohem přesnější

Nový výškový model zcela nahradí ten dosavadní, který byl pořízen před více než 40 lety. U toho dosahovala nepřesnost místy až pět metrů. „V podstatě digitální výškový model byl v podstatě nepoužitelný pro analýzy rozlivu vod v rámci velkých povodní,“ podotknul pro Českou televizi Karel Brázdil ze zeměměřičského úřadu. Přesnost nového výškopisu by se měla počítat maximálně v decimetrech.

Letadlo s laserem se nad Českem bude pohybovat přibližně tři roky. A to vždy na podzim a na jaře. Když budou stromy bez listí a krajina bez sněhu. Snímkování lze totiž provádět jen mimo vegetační období.

Karel Brázdil, zeměměřičský úřad:

0„Protože samozřejmě průchod laserového paprsku vegetací je limitovaný a na druhé straně sníh a vodstvo paprsek pohlcuje.“

Vždy s odstupem půlroku až roku po nasnímání třetiny území bude k dispozici méně přesný model. „Nejpřesnější model bude zhruba do dvou let po skončení tříletého snímkovacího cyklu,“ vypočítává vznik nejrelevantnějšího modelu předseda ČÚZK Karel Večeře.

Letadlo pro sestrojování výškopisného modelu
Letadlo pro sestrojování výškopisného modelu
Více fotek
  • Letadlo pro sestrojování výškopisného modelu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/787/78603.jpg
  • Laserový přístroj ke zhotovení výškového modelu autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/787/78605.jpg
  • Karel Brázdil autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/787/78606.jpg