Sestrám v nemocnicích se od července zvýší plat o 15 procent

Praha - Zdravotní sestry v nemocnicích si od července polepší průměrně o 2 500 korun. Ministryně zdravotnictví v demisi Daniela Filipiová (ODS) uvedla, že se jim zvýší platy o 15 procent, na což mají zdravotní pojišťovny připravenu jednu miliardu. V Česku pracuje asi 90 tisíc sester, v nemocnicích jich je asi 37 tisíc a právě nemocnice mají největší problém s odchody sester. „Naší snahou je situaci sester stabilizovat a zajistit jim lepší podmínky pro výkon práce. Uskutečňujeme kroky, které tuto situaci v nejbližší době změní,“ řekla Filipiová. Loni v prosinci chybělo v Česku 1 090 sester, nejhorší situace byla v Praze.

Filipiová upozornila, že nedostatek sester může ohrozit péči o pacienty. Řada nemocničních oddělení už kvůli tomu musela omezit provoz. Scházejí zejména pediatrické sestry a sestry intenzivní péče. Chybějící počty nedoplnily ani pracovnice z ciziny - od roku 2004 doposud dostalo povolení k výkonu sesterského povolání v ČR 3 010 cizinek, nejčastěji ze Slovenska. Potvrzení pro práci v zahraničí obdrželo 1 193 českých sester.

Navýšení platů bude podle náměstkyně Markéty Hellerové provedeno jednak zvýšením tarifních platů o 3,5 procenta, zavedením příplatku pro zdravotníky také ve výši 3,5 procenta a úpravou katalogu práce. V současnosti jsou všeobecné sestry zařazeny v 8. a 9. platové třídě, od července by se měly posunout o třídu výš - což znamená zvýšení platu zhruba o osm procent. Sestry budou zaplaceny i za odborné činnosti, které už provádějí, ale zatím nejsou pro pojišťovny samostatně vykazovány. Pro představu: průměrná měsíční mzda všeobecné sestry byla loni 24 221 korun. Polepšit si mají i zdravotničtí asistenti, což jsou absolventi zdravotnických škol, kteří nemůžou pracovat bez dohledu sestry - ti se totiž mají změnit na praktickou sestru, stoupnou jim kompetence a následně i ohodnocení.

Návrh na zvýšení platů se ale týká asi jen poloviny sester - těch, které pracují v v rozpočtových nebo příspěvkových organizacích. Marek Šnajdr je ale přesvědčen, že ke zvýšení platů dojde i v zařízeních krajů, měst a dalších vlastníků, a to kvůli obavám z odchodu sester.

Změnit se má i systém vzdělávání sester

Situaci všeobecných sester má stabilizovat i opatření v systému vzdělávání, zatímco nyní musí sestra studovat až deset let, aby mohla pracovat samostatně, v budoucnu by se měla tato doba zkrátit o tři roky, aniž se podle představ ministerstva zhorší kvalita vzdělávání.

Střední zdravotnické školy změní dosavadní studijní program tak, aby absolventi měli vyšší kvalifikaci a mohli provádět část prací samostatně. Od roku 2004 přijímaly do oboru zdravotnický asistent. První absolventi vyšli v roce 2008 - ze 3 000 nastoupilo do praxe jen 211, většina studovala dál na vyšší odborné škole, aby si doplnila maturitu a mohla pracovat samostatně. Sestry si budou zvyšovat vzdělání v bakalářských a magisterských programech vysokých škol.

Šnajdr uvedl, že ročně půjde na specializační a celoživotní vzdělávání sester 300 milionů korun ze státního rozpočtu a fondů EU. Ministerstvo podpoří v 16 oborech 1 900 rezidenčních míst, například v oboru dětská sestra a sestra intenzivní péče. Stipendia dostanou i zdravotničtí asistenti, kteří nastoupí do zdravotnictví a budou studovat dál při zaměstnání.

Sestrám v nemocnicích, které jsou kvůli směnnému provozu znevýhodněny ve vyplácení nemocenských dávek, budou podle Hellerové finanční ztráty dorovnány. Sestry po mateřské budou mít snazší návrat - nemocnicím se zjednoduší podmínky pro zřizování školek. Ministerstvo dá dotace fakultním nemocnicím na vybudování vlastních nemocničních školek.

Změny chválí i navrhovaná ministryně ve Fischerově vládě

„Navržená opatření okamžitě zastaví odliv sester a zajistí kvalitu péče pro pacienty,“ chválí připravované změny předsedkyně České asociace sester a kandidátka na ministryni zdravotnictví v překlenovací vládě Dana Jurásková.

Ministerstvo připravilo soubor opatření po zhruba roční práci týmu odborníků z asociací sester, nemocnic a zdravotních pojišťoven. Za cíl si stanovilo čtyři priority: výrazně zlepšit pracovní podmínky, platové ohodnocení, možnosti vzdělávání a prestiž zdravotních sester.