Optimalizace trati Plzeň – Stříbro je hotova

Plzeň – Správa železniční cesty dnes oficiálně ukončila rekonstrukci železniční trati mezi Plzní a Stříbrem. Úsek dlouhý 31 kilometrů, který je součástí III. tranzitního koridoru, se začal opravovat v roce 2006, od té doby trápili cestující časté pomalé jízdy a výluky a s nimi spojená zpoždění. Zrekonstruovaná trať je po úpravě oblouků poněkud rychlejší než byla dříve, klasické soupravy po ní mohou jezdit 110kilometrovou rychlostí, vlaky s naklápěcí skříní ještě o 30 km/h rychleji. Do Pňovan byla během prací prodloužena druhá kolej, dále do Stříbra ale zůstala trať jednokolejná. Část III. koridoru mezi Chebem a Prahou má být zcela dokončena v roce 2016, v současnosti se pracuje mezi Stříbrem a Chebem a mezi Berounem a Zbirohem.

„Plzeň-Stříbro je zcela novou tratí ve stávající stopě. Mezi Kozolupy a Pňovany vznikla dvoukolejná trať o délce 11 kilometrů, což výrazně zvýšilo kapacitu trati,“ řekl mluvčí SŽDC Pavel Halla. Největší stavební části jsou kromě zdvojkolejnění most mezi zastávkou Plzeň-Zadní Skvňany a stanicí Plzeň-Křimice a silniční podjezd pod tratí v Pňovanech. Na čtyřech přejezdech, které v zrekonstruovaném úseku zůstaly, bylo zvýšeno zabezpečení. V Pňovanech se přejezd zrušil. Ve stanicích Křimice, Kozolupy, Pňovany a Vranov a na pěti zastávkách jsou bezbariérové přístupy, zastřešení a ozvučení nástupišť a navigace pro osoby se sníženou schopností orientace.

Stavba přišla na 4,4 miliardy korun, z toho 61 procent dala Evropská unie, 140 milionů Kč město Plzeň a zbytek Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Řekl to investiční náměstek plzeňského SŽDC Jaromír Pešek.

Další zrekonstruované části trati Praha – Plzeň – Cheb budou dokončeny v roce 2011. Nejvýraznější stavby, kterými mají být zcela nové trati mezi Prahou a Berounem a mezi Rokycany a Plzní, však ještě nevznikají. Ejpovické tunely mezi Rokycany a Plzní by se měly začít stavět příští rok, tunel pod Barrandovem potom v roce 2012. Po skončení všech staveb by cesta z Prahy do Plzně měla trvat 34 minut, o hodinu rychleji než dnes. Jízda z Plzně do Chebu bude trvat krátce přes hodinu, oproti současnému stavu bude asi o dvacet minut rychlejší.

Koridor Praha – Cheb má podle šéfa SŽDC Jana Komárka nejvyšší prioritu ze železničních staveb v Česku.

Mapa železničních koridorů
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24